1,2 εκατομμύρια ευρώ για καθαρισμό των ποταμών Παμίσου και Άριος

1,2 εκατομμύρια ευρώ για καθαρισμό  των ποταμών Παμίσου και Άριος

Αποφάσεις για σειρά σημαντικών θεμάτων έλαβε η προχθεσινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Μεταξύ άλλων, ενέκρινε:

-Το 2ο πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής της ανοικτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου εκτέλεσης της σύμβασης του έργου καθαρισμού των ποταμών Παμίσου και Άριος στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, προϋπολογισμού 1.200.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

-Τα αποτελέσματα της φάσης Β.ΙΙ. του δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ) του έργου που αφορά στη μελέτη, λειτουργία, τεχνική διαχείριση και εκμετάλλευση του τουριστικού λιμένα (μαρίνας) Ναυπλίου με ΣΔΙΤ.

Επίσης: α) το πρακτικό 1 (αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς) και β) το πρακτικό 2 (αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς) της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, καθώς και την ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου έναρξης περιόδου οριστικοποίησης της σύμβασης σύμπραξης.

-Την προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της “Αναπτυξιακή Αρκαδίας Α.Ε.” ΑΟΤΑ, για τις μελέτες ωρίμανσης του έργου απομάκρυνσης αμιαντοσκεπών από την περιοχή της Μεγαλόπολης

-Τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης με αντικείμενο την εκπόνηση μελετών και την τεχνική βοήθεια για τη συντήρηση και ανάδειξη μνημείων της Περιφερειακής Ενότητας. Αργολίδας

-Τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την προμήθεια και εγκατάσταση της προτομής του φιλέλληνα Αμερικανού αρχαιολόγου Στέφανου Μίλλερ στη Νεμέα, τον αρχαιολογικό χώρο της οποίας αποκάλυψε και ανέδειξε

-Το πρακτικό ελέγχου εγγυητικών επιστολών της δημοπρασίας του με προϋπολογισμό 500.000 ευρώ έργου σήμανσης, ασφάλισης -και άλλων εργασιών- στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Λακωνίας

-Σχέδια προγραμματικών συμβάσεων: α) για την προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα και εξοπλισμού στο ανοιχτό στάδιο της Μεγαλόπολης, έργο προϋπολογισμού 300.000 ευρώ, με χρηματοδότηση από το 5ο ΕΑΠ, β) για το προϋπολογισμού 300.000 ευρώ έργο αντικατάστασης και αναβάθμισης του δικτύου ύδρευσης των Χράνων, με χρηματοδότηση από το 5ο ΕΑΠ και γ) για την παρακολούθηση των πληθυσμών των εντόμων της καστανιάς του Πάρνωνα για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους, προϋπολογισμού 27.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η τελευταία αυτή σύμβαση θα συναφθεί μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ