Αντιπλημμυρικά Καλαμάτας: Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται στον ποταμό Νέδοντα

Αντιπλημμυρικά Καλαμάτας: Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται στον ποταμό Νέδοντα

Σημαντικές παρεμβάσεις στον ποταμό Νέδοντα προβλέπονται στο πλαίσιο του μεγάλου αντιπλημμυρικού έργου της Καλαμάτας.

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου θα συζητηθεί στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας και σύμφωνα με αυτή, οι παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν στον Νέδοντα είναι:

Εκβάθυνση ποταμού και ανακατασκευή υφιστάμενης κάλυψης: Στο ιδιαίτερα ανεπαρκές υδραυλικά καλυμμένο τμήμα (με υποστυλώματα στην κοίτη και πλάκα κάλυψης) που αρχίζει από το ύψος της οδού Κιλκίς μέχρι το ύψος της οδού 23ης Μαρτίου, μήκους 260 μ., προβλέπεται εκβάθυνση του ποταμού, καθαίρεση και ανακατασκευή της υπάρχουσας κάλυψης, έτσι ώστε να αποκατασταθούν οι σημερινές λειτουργίες και εγκαταστάσεις στη συγκεκριμένη επιφάνεια.

Εκβάθυνση ποταμού χωρίς ανακατασκευή υφιστάμενων καλυμμένων τμημάτων: Στα τμήματα από το ύψος της γέφυρας ΟΣΕ μέχρι την οδό Κιλκίς και από το ύψος της 23ης Μαρτίου μέχρι το τέλος της υπάρχουσας κάλυψης (οδός Λεΐκων), συνολικού μήκους 540 μ., προβλέπεται εκβάθυνση του ποταμού. Τα συγκεκριμένα τμήματα είναι καλυμμένα και συνεπώς θα παραμείνουν καλυμμένα, έτσι ώστε να διατηρηθούν οι δραστηριότητες της πόλης που πραγματοποιούνται στη συγκεκριμένη επιφάνεια.

Εκβάθυνση ποταμού σε μη καλυμμένα τμήματα: Στις περιοχές της σημερινής ανοικτής διατομής προβλέπεται για την ενίσχυση της παροχετευτικότητας του ποταμού η εκβάθυνση των εν λόγω τμημάτων με διατήρηση των υφιστάμενων παρειών τους.

Ανάντη της Χ.Θ. 0+700 και έως περίπου τη γέφυρα Μακεδονίας η εκβάθυνση είναι μικρή και προβλέπεται και κατασκευή συμπαγών στηθαίων επί των υφιστάμενων τοιχίων.

Ανάντη της οδού Μακεδονίας τα έργα αυτά αφορούν σε συνολικό μήκος 1.500 m σε δύο τμήματα. Το πρώτο από το ύψος της οδού Μακεδονίας μέχρι τη σιδηροδρομική γραμμή και το δεύτερο από τη Γέφυρα Λεΐκων (πέρας της υφιστάμενης κάλυψης) μέχρι και τη Γέφυρα Σπάρτης.

Διαπλάτυνση ποταμού: Για την ενίσχυση της παροχετευτικότητας του ποταμού στο τελικό του τμήμα προ της εκβολής προβλέπεται η διαπλάτυνση (κυρίως προς τα δυτικά), ώστε να μη θιγούν οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις και λειτουργίες που είναι σε επαφή με την ανατολική όχθη του ποταμού (αντλιοστάσιο ακαθάρτων κ.λπ.).

Το διαπλατυνόμενο τμήμα (μήκους 700 μ.) αρχίζει περί τα 100 μ. κατάντη της γέφυρας της οδού Ευαγγελιστρίας.

Διαμόρφωση εκβολής: Από την εκβολή στη θάλασσα μέχρι και 80 μ. περίπου ανάντη δεν προβλέπονται ειδικά τεχνικά έργα. Θα γίνει κατάλληλος καθαρισμός και διαμόρφωση της όχθης ώστε σε περίπτωση έντονης βροχόπτωσης να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη παροχετευτικότητα και να εξασφαλίζεται η υψομετρική στάθμη για την αποτροπή από την εισχώρηση της θάλασσας.

Μετά την κατασκευή των έργων θα γίνει αποκατάσταση της σημερινής – υφιστάμενης κατάστασης στο καθαιρούμενο και ανακατασκευασμένο τμήμα της κάλυψης του π. Νέδοντα, καθώς και λοιπές αποκαταστάσεις εφόσον απαιτηθούν.

Γέφυρες: Στο προτεινόμενο έργο αναδιευθέτησης του π. Νέδοντα υπάρχουν συνολικά 14 υφιστάμενες γέφυρες (11 οδικές, 1 σιδηροδρομική και 2 πεζογέφυρες), οι οποίες παρέχουν πρόσβαση στα εκατέρωθεν του ποταμού τμήματα της πόλης.

Με βάση τις προκαταρκτικές μελέτες, οι επτά (7) οδικές γέφυρες, η μια (1) σιδηροδρομική γέφυρα και οι δυο (2) πεζογέφυρες διατηρούνται, ενώ τέσσερις (4) οδικές γέφυρες καθαιρούνται και ανακατασκευάζονται.

*Το έργο, εκτός από τις παρεμβάσεις στον Νέδοντα, προβλέπει την παροχέτευση των ανάντη της Περιμετρικής οδού λεκανών των ρεμάτων Λαγκάδας και Ελαφογκρέμη μέσω υδραυλικής σήραγγας, η οποία θα κατασκευαστεί υπογείως. Τα όμβρια ύδατα οδηγούνται μέσω του ρέματος Καραμπογιά στον ποταμό Νέδοντα και προβλέπεται η διευθέτηση του ρέματος Καραμπογιά.

Το έργο, σύμφωνα με την ΜΠΕ, έχει σχεδιαστεί με επάρκεια παροχετευτικότητας για περίοδο επαναφοράς τα 50 έτη, ενώ διασφαλίζεται και επιτυγχάνεται η παροχέτευση της πλημμύρας 100ετίας.