Δήμος Πύλου-Νέστορος: Νέα ψηφιακή πλατφόρμα έργων και δράσεων σε χάρτη “Cityworks”

Δήμος Πύλου-Νέστορος: Νέα ψηφιακή πλατφόρμα έργων  και δράσεων σε χάρτη “Cityworks”

Αξιοποιώντας ο Δήμος Πύλου – Νέστορος τα καινοτόμα μέσα της νέας ψηφιακής εποχής, εγκαινιάζει τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα Έργων και Δράσεων σε χάρτη – Cityworks.

Στην πλατφόρμα Cityworks αποτυπώνονται, με γεωγραφική – πληροφοριακή αναφορά, τα έργα και οι δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο πρωτοβουλιών του Δήμου Πύλου-Νέστορος, μαζί με τα στοιχεία προόδου τους.

Τα έργα και οι δράσεις του Δήμου, που αποτυπώνονται στο χάρτη, χωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες: Αθλητικά, Αναπλάσεις, Απαλλοτρίωση, Απολύμανση, Γενική Θεματική, Γεωτρήσεις, Καθαριότητα, Κτηριακά, Οικοδομικά, Πράσινο, Σήμανση, Τεχνικά.

Μέσω της καινοτόμου αυτής πρωτοβουλίας είναι εμφανές ότι ο Δήμος Πύλου – Νέστορος ενισχύει τόσο τη διαφάνεια όσο και τη συμμετοχικότητα των πολιτών, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να έχουν άμεση πρόσβαση σε όλες τις εξελίξεις σχετικά με τις πρωτοβουλίες και τα έργα του τόπου τους.

Οι πολίτες έχουν πρόσβαση στα αποτελέσματα της κάθε πρωτοβουλίας (αντίκτυπος σε κοινωνικές αλλαγές, εξυπηρετούμενες πολιτικές), σε μορφή πινάκων.

Η Δημοτική Αρχή παρέχει στους πολίτες την πρωτοποριακή δυνατότητα να δουν real time την εκτέλεση ή το σχεδιασμό των έργων, να αξιολογήσουν κάθε καινούργια δράση, καθώς και να διατυπώσουν την άποψή τους. Κατ’ αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η διαφάνεια, αλλά και η δέσμευση για την ολοκλήρωση του έργου.

Να σημειωθεί πως η Πλατφόρμα Έργων και Δράσεων σε χάρτη #cityworks υλοποιήθηκε από την ελληνική εταιρεία τεχνολογίας και καινοτομίας Crowdpolicy, η οποία έχει διακριθεί μέσα από διεθνείς και εθνικές συνεργασίες με Δήμους και Περιφέρειες, κεντρική κυβέρνηση, τραπεζικό τομέα και σε μεγάλης κλίμακας δράσεις προώθησης της επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.