Ελαιόλαδο: Πως κινήθηκαν οι τιμές σε Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία

Ελαιόλαδο: Πως κινήθηκαν οι τιμές σε Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία

Στην Πελοπόννησο η τρέχουσα τιμή είναι μέχρι 3,50 ευρώ

Συνεχίζεται η άνοδος των τιμών του ελαιόλαδου στην Ισπανία, ενώ σταθερές παραμένουν σε Ελλάδα και Ιταλία. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ΣΕΔΗΚ, οι μέγιστες τιμές του έξτρα παρθένου που αυξηθήκαν αιφνίδια την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου στην Ισπανία φαίνεται να διατηρούνται στα ίδια ή και ελαφρά υψηλότερα επίπεδα και την τρέχουσα εβδομάδα, φθάνοντας στα 4,04 ευρώ/κιλό.

Το γεγονός δεν έχει αποδοθεί ακόμη σε συγκεκριμένους λόγους, φαίνεται όμως ότι τελικά σχετίζεται με κάποια αύξηση της ζήτησης, αφού την τρέχουσα εβδομάδα οι αγορές των έξτρα αυξήθηκαν κατά 55% και των λαμπάντε κατά 380%.

Στην Ελλάδα οι τιμές του έξτρα παρθένου αυτή την εβδομάδα διατηρήθηκαν στα ίδια επίπεδα. Στην Κρήτη κυμάνθηκαν μεταξύ 3,52 – 3,30 ευρώ/κιλό, στην Πελοπόννησο μεταξύ 3,50-3,25 ευρώ/κιλό και στην Κέρκυρα στα 3,65 ευρώ/κιλό.

Επίσης, στην Ιταλία οι τιμές του έξτρα διατηρήθηκαν στα ίδια επίπεδα κυμαινόμενες μεταξύ 6,30 ευρώ/κιλό οι μέγιστες και μέχρι 3,95 ευρώ/κιλό οι ελάχιστες, παρότι οι εκεί κλιματικές συνθήκες δεν εξελίσσονται καθόλου ευνοϊκά για την αγροτική παραγωγή και η κυβέρνηση σχεδιάζει την κήρυξη ορισμένων περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.