Εργασίες για την αξιοποίηση εσωτερικών χώρων της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας

Εργασίες για την αξιοποίηση  εσωτερικών χώρων της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας

Εργασίες εξελίσσονται σε εσωτερικό χώρο της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας, που για χρόνια παρέμενε ανεκμετάλλευτος. Οι εργασίες αφορούν στη διαμόρφωση και βελτίωση του αίθριου χώρου νότια της αγοράς των Βιολογικών Προϊόντων, με στόχο την αξιοποίησή του.

Τις εργασίες επιθεώρησε χθες ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, υπογραμμίζοντας ότι από τη διοίκηση της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας έχουν σχεδιαστεί και δρομολογούνται αρκετές παρεμβάσεις προκειμένου να αναβαθμιστεί, εκμεταλλευόμενη όλους τους στεγασμένους και υπαίθριους χώρους που διαθέτει.