Κολυμπάτε άφοβα

Κολυμπάτε άφοβα

Για την καταλληλότητα των ακτών κολύμβησης στη Μεσσηνία εξέδωσε απόφαση ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας, Βασίλη Καπέλιου.

Σύμφωνα με αυτή, η οποία εκδόθηκε έπειτα από δειγματοληψίες και αυτοψίες που διενεργήθηκαν, επιτρέπεται η χρήση των θαλάσσιων νερών για κολύμβηση σε όλες τις ακτές κολύμβησης του νομού μας, διότι πληρούν τα πρότυπα της κείμενης νομοθεσίας για την ποιότητα των νερών κολύμβησης.

Συνιστάται μόνο η αποφυγή κολύμβησης στις εκβολές αγωγών ομβρίων υδάτων (50 μ. εκατέρωθεν), ιδίως έπειτα από βροχή. Επίσης, απαγορεύεται η κολύμβηση σε απόσταση μικρότερη των 200 μ. από τα στόμια εκβολής των αγωγών εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού λυμάτων και στις εκβολές ποταμών, χειμάρρων.
Β.Β.