Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για 1,5 χρόνο στο δρόμο Φιλιατρά – Γαργαλιάνοι

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για 1,5  χρόνο στο δρόμο Φιλιατρά – Γαργαλιάνοι

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο δρόμο από Κυπαρισσία έως Μεθώνη, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Βελτίωση της εθνικής οδού Κυπαρισσία – Φιλιατρά – Πύλος – Μεθώνη, τμήμα Φιλιατρά – Γαργαλιάνοι», θα ξεκινήσουν να ισχύουν την 1η Αυγούστου 2022 και θα λήξουν την 24η Ιανουαρίου 2024, ενώ μέσα στον Ιούλιο θα τοποθετηθούν οι σχετικές πληροφοριακές πινακίδες.

Ρυθμίσεις

Οι ρυθμίσεις που θα ισχύσουν είναι οι εξής:

-Η κυκλοφορία των οχημάτων από Πύλο προς Φιλιατρά – Κυπαρισσία θα διοχετεύεται μέσω του κόμβου Γαργαλιάνων και της επαρχιακής οδού 14 (Γαργαλιάνοι – Μαραθούπολη) και κατόπιν μέσω της επαρχιακής οδού 15 (Φιλιατρά – Αγία Κυριακή – Μαραθούπολη – Κορυφάσιο) με κατεύθυνση προς Κυπαρισσία

-Η κυκλοφορία των οχημάτων από Κυπαρισσία προς Πύλο – Μεθώνη θα διεξάγεται μέσω επ. οδών 14 και 15, αντίστοιχα

-Η επαρχιακή οδός 9, μέσω της οποίας διενεργείται στην παρούσα φάση η κυκλοφορία των οχημάτων, διακόπτεται στο ρέμα Λαγκούβαρδου

-Επί της επαρχιακής οδού 9 και μέχρι τα σημεία στα οποία διακόπτεται, θα διενεργείται μόνο η τοπική κίνηση από και προς τις ιδιοκτησίες, καθώς και προς τους οικισμούς της Αγίας Κυριακής, Βάλτας και Λαγκούβαρδου, ακολουθώντας πάντοτε τις πινακίδες σήμανσης.

Η ανάδοχος εταιρεία «Γ. ΠΕΤΡΗΣ Α.Τ.Ε.» υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών να τοποθετήσει και να συντηρεί την απαιτούμενη οδική σήμανση, καθώς και για τη λήψη όλων των μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων.

Β.Β.