Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου θα ολοκληρωθούν οι εργασίες βελτίωσης στο δρόμο Καλαμάτα – Ασπρόχωμα – Μεσσήνη

Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου θα ολοκληρωθούν οι εργασίες βελτίωσης στο δρόμο Καλαμάτα – Ασπρόχωμα – Μεσσήνη

Έχει ολοκληρωθεί κατά 90%

Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου παρατείνεται η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου «Συντήρηση βελτίωση – αναβάθμιση ασφάλειας στο επαρχιακό και εθνικό δίκτυο της Μεσσηνίας (τμήμα Καλαμάτα – Ασπρόχωμα –Μεσσήνη – Πύλος)», προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ.

Το έργο εκτελείται από τον ανάδοχο Ιωάννη Αργυράκη, με έκπτωση 60,01%. Η αρχική προθεσμία ολοκλήρωσης ήταν στις 6 Απριλίου 2022, ενώ είχε λάβει παράταση έως τέλος Ιουνίου.

Εργασίες

Το έργο προβλέπει τη βελτίωση και συντήρηση του εθνικού οδικού δικτύου της Μεσσηνίας και οι επεμβάσεις αφορούσαν στα τμήματα των οδικών αξόνων:

-Μεσσήνη – Ασπρόχωμα: Με αρχή του έργου την έξοδο του κόμβου της Μεσσήνης προβλέπεται η διάστρωση ασφαλτοτάπητα σε μήκος 700 μ. και η κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου σε μήκος 300 μ. Από το τέλος του κυκλικού κόμβου έως τον κόμβο του Ασπροχώματος διάστρωση με νέο ασφαλτοτάπητα. Επίσης σε μήκος 2 χιλιομέτρων από τον κόμβο της Μεσσήνης έως τον κόμβο του Ασπροχώματος και στις δύο οριογραμμές του δρόμου κατασκευάστηκε έρεισμα από σκυρόδεμα εγκιβωτισμού της οδού. Ακόμα, θα γίνει διαγράμμιση σε όλο το μήκος που θα διαστρωθεί ο ασφαλτοτάπητας.

-Ασπρόχωμα – Καλαμάτα: Διάστρωση ασφαλτοτάπητα συνολικού μήκους και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας, 800 μ., ήτοι 400 μ. ανά κατεύθυνση σε διάφορες θέσεις.

Εργασίες που απομένουν

Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το 90% περίπου των εργασιών. Έχουν εκτελεσθεί εργασίες ασφαλτόστρωσης (απόξεση παλαιού ασφαλτοτάπητα, κατασκευή ισοπεδωτικής στρώσης και κατασκευή αντιολισθηρού ασφαλτοτάπητα) σε μήκος 4 χλμ. και στα δύο ρεύματα της Νέας Εισόδου Καλαμάτας από τα φανάρια του Νέδοντα έως τα φανάρια της Διασποράς. Επίσης, έχει γίνει διαγράμμιση στο τμήμα αυτό της Νέας Εισόδου Καλαμάτας.

Η παράταση ολοκλήρωσης του έργου ζητήθηκε για τη σύνταξη του 2ου τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και την εκτέλεση των υπολειπόμενων εργασιών, κυρίως τεχνικών έργων, όπως η κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων με σκυρόδεμα C16/20 κ.τ.λ. Επίσης, η τοποθέτηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης στο τμήμα της Νέας Εισόδου Καλαμάτας.

Της Βίκυς Βετουλάκη

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ