Νέο ανασκαφικό πρόγραμμα για τον αρχαιολογικό χώρο στην Ίκλαινα

Νέο ανασκαφικό πρόγραμμα για  τον αρχαιολογικό χώρο στην Ίκλαινα

Για άλλη μια πενταετία παρατείνεται το ανασκαφικό πρόγραμμα στην Ίκλαινα, μετά την άδεια που χορήγησε το υπουργείο Πολιτισμού στην Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία.

Η άδεια του υπουργείου αφορά στα έτη 2022-2026 για τη συνέχιση του ανασκαφικού προγράμματος, υπό τη διεύθυνση του κ. Μ. Β. Κοσμόπουλου, καθηγητή Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Missouri-St. Louis.

Το νέο πενταετές πρόγραμμα προβλέπει κατά τα τρία πρώτα έτη (2022-2024) ανασκαφή στο βόρειο και ανατολικό τομέα με στόχο την πλήρη αποκάλυψη των κτηρίων αλλά και τη διερεύνηση των βαθύτερων στρωμάτων τους, καθώς και την αναζήτηση οχύρωσης στα βόρεια του κυκλώπειου ανδήρου.

Κατά τα δύο επόμενα έτη (2025-2026) προβλέπεται μελέτη υλικού και πιθανή διάνοιξη τομών προς επίλυση στρωματογραφικών ζητημάτων.

Όλες οι εργασίες θα διεξαχθούν με την εποπτεία της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, δια των αρχαιολόγων της Μ. Κυλάφη και Ι. Αγγελοπούλου.