Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν στο δρόμο Ζερμπίσια – Νεοχώρι

Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν  στο δρόμο Ζερμπίσια – Νεοχώρι

Σημαντικός είναι ο ρόλος του δρόμου Ζερμπίσια – Νεοχώρι, στον οποίο θα γίνουν εργασίες βελτίωσης μέσω προγραμματικής σύμβασης που υπέγραψε ο Δήμος Μεσσήνης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Το έργο είναι  προϋπολογισμού 200.000 ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί με 180.000 ευρώ από την Περιφέρεια με πιστώσεις του Προγράμματος ΚΑΠ Μεσσηνίας και  20.000 ευρώ από το Δήμο Μεσσήνης. Το δε χρονοδιάγραμμα προσδιορίζεται σε 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Οφέλη
Η μελέτη βελτίωσης του εν λόγω δρόμου εκπονήθηκε από το Δήμο Μεσσήνης στο πλαίσιο βελτίωσης και αναβάθμισης του οδικού του δικτύου. Ο δρόμος ξεκινά από την Κοινότητα Ζερμπισίων της Ιθώμης με κατεύθυνση προς την Κοινότητα Νεοχωρίου στο Μελιγαλά του Δήμου Οιχαλίας. Η οδός κινείται βόρεια – βορειοανατολικά της Κοινότητας Ζερμπισίων και το μήκος παρέμβασης είναι 3,2 χιλιόμετρα.

Η δε βελτίωση του δρόμου θα αποτελέσει σημαντικό παράγοντα αναβάθμισης της ευρύτερης περιοχής, με φανερά οφέλη στον τομέα της παραγωγής, αλλά και στην ευχερέστερη σύνδεση με την εθνική οδό προς Αθήνα και Πάτρα.

Επιπλέον, εξυπηρετεί την πρόσβαση των επισκεπτών στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης, αλλά και την πρόσβαση στις Κοινότητες Κεφαλινού, Ρευματιάς, Ζερμπισίων και του οικισμού Χρυσότοπου, Δήμου Μεσσήνης.

Εργασίες
Οι εργασίες που προβλέπονται να υλοποιηθούν, κατά τμήματα σε όλο το μήκος της οδού, οι οποίες δε μεταβάλλουν τα στοιχεία της υφιστάμενης χάραξης, είναι οι εξής:

-Εξυγίανση τμημάτων που έχουν υποστεί ανύψωση ή καθίζηση

-Κατασκευή βάσης και υπόβασης κατά θέσεις

-Καθαρισμός υπαρχόντων τεχνικών έργων (οχετοί) και κατασκευή νέων

-Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας κατά τμήματα

-Μικρά τεχνικά κατά θέσεις για τον εγκιβωτισμό των υλικών οδοστρωσίας και των μικροεπιχώσεων, επενδεδυμένοι τάφροι σε θέσεις με έντονες κλίσεις

-Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση.

Η αναγκαιότητα υλοποίησης του έργου συνίσταται στην αύξηση της ασφάλειας κυκλοφορίας του οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, στην εξυπηρέτηση των πολιτών και στη βελτίωση της πρόσβασης σε περιοχές αυξημένης επισκεψιμότητας, όπως ο αρχαιολογικός χώρος της Αρχαίας Μεσσήνης, ο οποίος βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή.

Της Βίκυς Βετουλάκη