Οι προμελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας του Παμίσου και οι αναπλάσεις

Οι προμελέτες αντιπλημμυρικής  προστασίας του Παμίσου και οι αναπλάσεις

Μπορεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης της Τετάρτης να έγινε παρουσίαση των προμελετών που αφορούν στην αντιπλημμυρική προστασία του Παμίσου και τις εκεί αναπλάσεις, αλλά με τις εντάσεις που κυριάρχησαν πέρασαν σε δεύτερη μοίρα.

Να σημειωθεί πως ανάδοχος μελετητής είναι οι ΑΔΚ Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. Αρχιτεκτονική ΕΠΕ, ενώ το συμβατικό έργο αφορά στις διευθετήσεις των ποταμών Παμίσου και Άριος, καθώς και του χειμάρρου της Μπούκας.
Ειδικότερα, περιλαμβάνονται έργα αναψυχής, καθώς και η βελτίωση του προσήνεμου μόλου.

Οι προμελέτες περιλαμβάνουν υδραυλικά έργα, λιμενικά έργα, συγκοινωνιακά έργα, μελέτες γεφυρών, ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες για την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου, έργα Η/Μ, τοπογραφικές εργασίες, γεωλογικές και γεωτεχνικές έρευνες και, τέλος, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ).

Κατά τη συνεδρίαση, οι μελετητές που έδωσαν το παρών μίλησαν για την αναγκαιότητα των παραπάνω έργων, ενώ έδειξαν σε ποια σημεία του Παμίσου θα τοποθετηθούν συρματοκιβώτια, προκειμένου να γίνει διευθέτηση της κοίτης, όπως και τα σημεία που θα γίνει διεύρυνσή της. Μάλιστα, θεωρούν αναγκαία την ανακατασκευή της γέφυρας της Ε.Ο.

Επίσης, παρουσίασαν τα σημεία που θα δημιουργηθούν οι ναυταθλητικές και οι αθλητικές εγκαταστάσεις, την επέκταση του προσήνεμου μόλου, καθώς και τη δημιουργία πεζογέφυρας που θα ενώνει τις δύο πλευρές του Παμίσου.

Επιπλέον, έγινε παρουσίαση των έργων ανάπλασης και, μεταξύ άλλων, στην κοίτη του ποταμού θα υπάρχει ποδηλατόδρομος 3,5 χλμ., πεζοδρόμια, φωτισμός και παγκάκια.

Τέλος, παρουσιάστηκαν τεχνικά έργα γεφύρωσης τόσο στη νέα γέφυρα της Ε.Ο. όσο και πλησίον του οικισμού Άριος.

Τα παραπάνω είναι μερικά από τα βασικά σημεία της παρουσίασης που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης, ενώ το μόνο σίγουρο είναι πως όταν υλοποιηθούν κάποια (αφού είναι να γίνουν τμηματικά), θα αλλάξουν κατά πολύ την πόλη.

Του Παναγιώτη Μπαμπαρούτση