Παρατάσεις ολοκλήρωσης έργων στη Μεσσηνία μέχρι το Σεπτέμβριο

Παρατάσεις ολοκλήρωσης έργων στη Μεσσηνία μέχρι το Σεπτέμβριο

Παράταση για το Σεπτέμβριο παίρνει η ολοκλήρωση μιας σειρά έργων στη Μεσσηνία.

Οι ανάδοχοι με αιτήματά τους ζήτησαν την παράταση των συμβάσεων που έχουν υπογράψει και εγκρίθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Πρόκειται για τα έργα:

-«Συντήρηση, βελτίωση – αναβάθμιση ασφάλειας της 8ης επ. οδού (τμήμα Ραυτόπουλο – Κυπαρισσία) και της 15ης επ. οδού (τμήμα Φιλιατρά- Μαραθούπολη)»

-«Διαμόρφωση περιβάλλοντος προαύλιου χώρου πρώην Δημοτικού Σχολείου Αγ. Σώστη Δήμου Οιχαλίας»

-«Βελτίωση συντήρηση 82ης εθνικής οδού, τμήμα Ασπρόχωμα – Μεσσήνη – Ριζόμυλος – Πύλος)»

-«Βελτίωση καταστρώματος αγροτικού δικτύου των Δήμων Τριφυλίας – Πύλου -Νέστορος».

Δρόμοι Τριφυλίας
Το πρώτο έργο που έλαβε παράταση ολοκλήρωσης είναι η «Συντήρηση, βελτίωση -αναβάθμιση ασφάλειας της 8ης επ. οδού (τμήμα Ραυτόπουλο – Κυπαρισσία) και της 15ης επ. οδού (τμήμα Φιλιατρά- Μαραθούπολη)». Είναι προϋπολογισμού 400.000 ευρώ και ανάδοχος ο εργολάβος Ιωάννης Αργυράκης με έκπτωση 45,28%. Η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης ήταν το Δεκέμβριο του 2021, ενώ είχε δοθεί παράταση έως το Μάιο του 2022.

Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί περίπου το 85% των συμβατικών εργασιών και συγκεκριμένα:

-Στο τμήμα Φιλιατρά – Μαραθούπολη το σύνολο των εργασιών του φυσικού αντικειμένου και απομένει η τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και πινακίδων σήμανσης

-Στο τμήμα Ραυτόπουλο – Κυπαρισσία το σύνολο των εργασιών του φυσικού αντικειμένου και απομένει η τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και πινακίδων σήμανσης.

Ο ανάδοχος τον Ιούνιο ζήτησε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 30/9/2022 λόγω των συνθηκών που επικρατούν (ενεργειακή κρίση, συνεχιζόμενη πανδημία Covid-19), καθώς και γιατί το έργο εκτελείται σε δύο διαφορετικούς δρόμους που βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση. Επίσης, δεν έχουν ολοκληρωθεί οι τελικές επιμετρήσεις και η σύνταξη του τελικού τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Ασπρόχωμα – Πύλος
Παράταση δόθηκε και στην ολοκλήρωση του έργου «Βελτίωση συντήρηση 82ης εθνικής οδού, τμήμα Ασπρόχωμα – Μεσσήνη – Ριζόμυλος – Πύλος», προϋπολογισμού 2.000.000 ευρώ.

Το έργο έχει αναλάβει η κοινοπραξία Αργυράκης Ιωάννης – Τζικάκης Ευστάθιος με έκπτωση 56,08%. Η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης ήταν τον Απρίλιο του 2022, ενώ είχε δοθεί παράταση έως το Ιούνιο του 2022.

Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το 90% περίπου των εργασιών.

Η παράταση εγκρίθηκε μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου και λόγος είναι η ανάγκη σύνταξης ΑΠΕ για την τακτοποίηση ποσοτήτων.

Στην Οιχαλία
Παράταση εγκρίθηκε και για το έργο «Διαμόρφωση περιβάλλοντος προαύλιου χώρου πρώην Δημοτικού Σχολείου Αγ. Σώστη Δήμου Οιχαλίας», προϋπολογισμού 46.000 ευρώ.

Ανάδοχος είναι ο εργολάβος Ιωάννης Αργυράκης με έκπτωση 31%. Η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης ήταν τον Απρίλιο του 2022, ενώ είχε δοθεί παράταση έως το Ιούνιο του 2022.

Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεστεί οι εργασίες σε ποσοστό 90% περίπου του συμβατικού αντικειμένου. Έχουν εκτελεστεί στο σύνολό τους οι εργασίες χωματουργικών-καθαιρέσεων, οι κατασκευές από σκυρόδεμα και οι εργασίες τοιχοποιίας. Απομένουν να ολοκληρωθούν οι εργασίες επιστρώσεων επενδύσεων και συγκεκριμένα η κατασκευή του πλακόστρωτου, αλλά και η κατασκευή τοίχου από λιθοδομή ανατολικά των κερκίδων με λίθινες προεξοχές, για τη στήριξη της καμπάνας του παλαιού σχολείου.

Άλλες εργασίες που έχουν γίνει είναι:

-Ολική εκθάμνωση του χώρου και καθαρισμός μικρών δενδρυλλίων στο βυσσινόκηπο

-Καθαίρεση τοιχίου αντιστήριξης στο επίπεδο του βυσσινόκηπου και αντικατάσταση από τοιχίο λιθοδομής

-Καθαίρεση τουαλετών παλαιού σχολείου

-Καθαίρεση παλαιάς ερειπωμένης ασκεπούς αποθήκης.

Ο ανάδοχος ζήτησε παράταση έως την 30ή/8/2022 για τη σύνταξη του 1ου ΑΠΕ και του δόθηκε παράταση έως τέλος Σεπτεμβρίου.

Αγροτικό δίκτυο
Τέλος, άλλη μια παράταση αφορά στο έργο «Βελτίωση καταστρώματος αγροτικού δικτύου των Δήμων Τριφυλίας – Πύλου-Νέστορος», προϋπολογισμού 250.000 ευρώ.

Το έργο έχει αναλάβει η τεχνική εταιρεία Σαββίδης και Σια ΕΕ. με έκπτωση 29%. Η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης ήταν το Δεκέμβριο του 2021, ενώ είχε δοθεί παράταση έως το Ιούνιο του 2022.

Έπειτα από δωρεά 50.000 m3 αργού υλικού της εταιρείας «Λαρσινός» από το λατομείο Φιλιατρών αποφασίστηκε η διανομή και διάστρωσή του, γι’ αυτό και συντάχθηκε η μελέτη για το έργο αυτό, για το οποίο θα διατεθούν 25.000 m3 αργού υλικού.

Προβλέπονται να γίνουν:

-Ο καθαρισμός και η εξομάλυνση του καταστρώματος κατά θέσεις και μικρή συμπύκνωση της σκάφης με οδοστρωτήρα

-Η διάστρωση του υλικού με ισοπεδωτή (γκρέϊντερ), η διαβροχή με νερό και μικρή συμπύκνωση της στρώσης με χρήση οδοστρωτήρα

-Ισοπέδωση καταστρώματος – Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας, όπου απαιτηθεί.

Μέχρι τώρα έχουν εκτελεστεί εργασίες οδοστρωσίας και διάστρωσης σε ποσοστό 60% περίπου του συμβατικού αντικειμένου.

Ο ανάδοχος ζήτησε την χορήγηση παράτασης περαίωσης του έργου έως την 30ή/10/2022, για την αποπεράτωση των εργασιών οδοστρωσίας, αλλά τελικά εγκρίθηκε παράταση έως τέλος Σεπτεμβρίου.

Της Βίκυς Βετουλάκη