Πιλοτικό πρόγραμμα αξιοποίησης νέων τεχνολογιών για τη δακοκτονία

Πιλοτικό πρόγραμμα αξιοποίησης νέων τεχνολογιών για τη δακοκτονία

Με το διευθύνoντα σύμβουλο του ΕΛΓΟ Παναγιώτη Χατζηνικολάου και τη γενική διευθύντρια Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ, Αναστασία Τσαγκαράκου, συναντήθηκε πρόσφατα στα γραφεία του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στην Αθήνα ο αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα, Στάθης Αναστασόπουλος.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε αναλυτικά η δυνατότητα συνεργασίας του ΕΛΓΟ με την Περιφέρεια Πελοποννήσου σε ζητήματα δακοκτονίας. Συγκεκριμένα:

α. Για θέματα εφαρμογής νέων τεχνολογιών που σχετίζονται με την παρακολούθηση του έργου της δακοκτονίας

β. Για θέματα που σχετίζονται με την ανθεκτικότητα του δάκου στα εφαρμοζόμενα φυτοπροστατευτικά προϊόντα μέσω εργαστηριακών ελέγχων.

Για το λόγο αυτό ακολούθησε προχθές, με πρωτοβουλία του αντιπεριφερειάρχη, σχετική τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή της γενικής διευθύντριας Αγροτικής Έρευνας, εκπροσώπων του Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροπικών φυτών και Αμπέλου (ΙΕΛΥΑ) Κρήτης του ΕΛΓΟ, των διευθυντών Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων Πελοποννήσου και του διευθυντή Αγροτικής Οικονομίας της έδρας.

Ειδικότερα, αναλύθηκε το πρόγραμμα που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή της Κρήτης για την παρακολούθηση των δολωματικών ψεκασμών, μέσω της εγκατάστασης μονάδων GPS στους γεωργικούς ελκυστήρες. Με αυτό τον τρόπο συλλέγονται πληροφορίες για τις περιοχές ψεκασμών και εντοπίζονται κτήματα που δεν έχουν ψεκαστεί και ακολουθούν διορθωτικές κινήσεις με ευθύνη της υπηρεσίας.

Σκοπός του προγράμματος είναι η κάλυψη του συνόλου της ψεκαζόμενης περιοχής, η εξάλειψη εστιών δάκου που μπορεί να υπάρχουν σε περιοχές που δεν έχουν ψεκαστεί για την αποφυγή περαιτέρω διάδοσης, η εξοικονόμηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και η προστασία του περιβάλλοντος.

Στόχος δε, είναι η ενίσχυση της ποιότητας του παραγόμενου ελαιολάδου και, κατ’ επέκταση, η βελτίωση της αγροτικής οικονομίας και του εισοδήματος των αγροτών.

Αποφασίστηκε, μάλιστα, τις αμέσως επόμενες ημέρες οι διευθυντές των ΔΑΟΚ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, σε συνεργασία με τα στελέχη του Ερευνητικού Ινστιτούτου ΙΕΛΥΑ του ΕΛΓΟ στην Κρήτη, να κάνουν συγκεκριμένη λεπτομερή πρόταση προς το διευθυντή Αγροτικής Οικονομίας της έδρας και σε συνεννόηση με τον περιφερειάρχη να προωθηθεί άμεσα η εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος αξιοποίησης νέων τεχνολογιών για την δακοκτονία σε όλη την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

«Στο σχεδιασμό μας παραμένει για την επόμενη καλλιεργητική περίοδο η εξέλιξη του πιλοτικού προγράμματος κανονικά σε όλη την Περιφέρεια» όπως σημειώθηκε από τον κ. Αναστασόπουλο.