Πρόγραμμα για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας για Δήμους και Περιφέρειες

Πρόγραμμα για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας για Δήμους και Περιφέρειες

Ανακοινώθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών ύψους 335 εκατ. ευρώ

Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης από Δήμους και Περιφέρειες στο πρόγραμμα «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας», συνολικού προϋπολογισμού 335 εκατ. ευρώ, εκδόθηκε με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών, Στέλιου Πέτσα, σε συνεννόηση και με το υπουργείο Οικονομικών.

Στόχος του προγράμματος είναι η Αυτοδιοίκηση και η βελτίωση της παρεχόμενης οδικής ασφάλειας με τη μείωση των ατυχημάτων στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU.

Πρόσκληση

Η πρόσκληση είναι σε συνέργεια με το «Πρόγραμμα Επεμβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας (ΠΕΒΟΑ)» αρμοδιότητας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και με το οποίο θα γίνουν παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας στο εθνικό και το επαρχιακό δίκτυο της χώρας.

Οι δράσεις που είναι επιλέξιμες αφορούν στη «Βελτίωση οδικής ασφάλειας», στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και περιλαμβάνουν βελτιώσεις στην ασφάλεια του οδικού δικτύου σε ολόκληρη τη χώρα με σκοπό τη μείωση του αριθμού των τροχαίων ατυχημάτων, καλύπτοντας, σε συνδυασμό με την αντίστοιχη Πρόσκληση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, παρεμβάσεις σε περισσότερα από 7.000 επικίνδυνα σημεία έκτασης 2.500 χλμ. του δικτύου.

Χρηματοδοτικό εργαλείο

Στο πλαίσιο αυτό καλούνται οι Περιφέρειες  και οι Δήμοι με μόνιμο πληθυσμό μεγαλύτερο ή ίσο των 20.000 κατοίκων και οι τουριστικοί Δήμοι, να υποβάλουν προτάσεις προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα.

Με την ανακοίνωση του προγράμματος ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, δήλωσε: «Κάνουμε ένα μεγάλο βήμα για την οδική ασφάλεια. Προσφέρουμε ένα ακόμη χρηματοδοτικό εργαλείο σε Δήμους και Περιφέρειες που έχουν ανάγκη να βελτιώσουν την ασφάλεια του οδικού δικτύου τους, με σκοπό τη μείωση του αριθμού των τροχαίων ατυχημάτων και τη μεγαλύτερη ασφάλεια κατοίκων και επισκεπτών. 

Συνεχίζουμε να στηρίζουμε την Αυτοδιοίκηση με όλους τους απαραίτητους πόρους για να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη».