Συναυλίες Δημήτρη Κοντολάζου σε Κυπαρισσία και Γαργαλιάνους

Συναυλίες Δημήτρη Κοντολάζου σε Κυπαρισσία και Γαργαλιάνους

Συναυλίες με τον Δημήτρη Κοντολάζο σε Κυπαρισσία και Γαργαλιάνους, αυτή την Παρασκευή και την επόμενη αντιστοίχως, διοργανώνει η Κοινωφελής Επιχείρηση Παιδείας, Πολιτισμού, Αλληλεγγύης, Περιβάλλοντος Δήμου Τριφυλίας

Προχθές, μάλιστα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Π.Π.Α.ΠΕ.ΔΗ.Τ. έλαβε, κατά πλειοψηφία, την 37/2022 απόφαση «Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος δαπάνης μουσικής συναυλίας στις 15.07.2022 στην Κυπαρισσία», που δημοσιεύθηκε με ΑΔΑ: 9Ξ51ΟΚΕΝ-Υ38 και στην οποία αναγράφεται μεταξύ άλλων: «Η Κοινωφελής Επιχείρηση θα διοργανώσει συναυλία του καλλιτεχνικού σχήματος “Δημήτρης Κοντολάζος – Βασιλική Νταντά” στις 15.07.2022 στην πλατεία της Κυπαρισσίας. Για το σκοπό αυτό κατατίθεται προς έγκριση πρωτογενές αίτημα κάλυψης δαπανών: Αμοιβής καλλιτεχνικού σχήματος μετά των ασφαλιστικών τους εισφορών, ποσό 14.000 ευρώ. Ηχητικής & φωτιστικής κάλυψης της εκδήλωσης, ποσό 2.500 ευρώ. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης της διοργάνωσης ανέρχεται στο ποσό των 16.500 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 64.02.05 “Έξοδα πολιτιστικών εκδηλώσεων” του προϋπολογισμού της επ/σης έτους 2022». Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης, Παναγιώτης Τσαφαράς, σημείωσε: «Δε συμφωνώ με τα ποσά, θεωρώ ότι είναι μεγάλη δαπάνη και δε γνωρίζω λεπτομερή στοιχεία σχετικά. Για το λόγο αυτό ψηφίζω όχι».

Το Δ.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία με πέντε θετικές ψήφους έναντι μίας αρνητικής ότι εγκρίνει το πρωτογενές αίτημα δαπάνης, ποσού 16.500 ευρώ με ΦΠΑ, για τη μουσική συναυλία στις 15.07.2022 στην Κυπαρισσία.

Στην ίδια συνεδρίαση ελήφθη, κατά πλειοψηφία, και η 39/2022 απόφαση «Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος δαπάνης μουσικής συναυλίας στις 22.07.2022 στους Γαργαλιάνους», που δημοσιεύθηκε με ΑΔΑ: 6ΕΘΗΟΚΕΝ-1Μ4 και στην οποία αναγράφεται μεταξύ άλλων: «Η Κοινωφελής Επιχείρηση θα διοργανώσει συναυλία του καλλιτεχνικού σχήματος “Δημήτρης Κοντολάζος – Ελένη Παπαϊωάννου” στις 22.07.2022 στην πλατεία Γαργαλιάνων. Για το σκοπό αυτό κατατίθεται προς έγκριση πρωτογενές αίτημα κάλυψης δαπανών: Αμοιβής καλλιτεχνικού σχήματος μετά των ασφαλιστικών τους εισφορών, ποσό 14.000 ευρώ. Ηχητικής & φωτιστικής κάλυψης της εκδήλωσης, ποσό 2.500 ευρώ. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης της διοργάνωσης ανέρχεται στο ποσό των 16.500 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 64.02.05 “Έξοδα πολιτιστικών εκδηλώσεων” του προϋπολογισμού της επ/σης έτους 2022».

Ο κ. Τσαφαράς καταψήφισε με την ίδια αιτιολογία, όπως και στην προηγούμενη απόφαση για τη συναυλία στην Κυπαρισσία. Σημειώνεται πως το σύνολο της προϋπολογιζόμενης δαπάνης για τις δύο συναυλίες με το Δημήτρη Κοντολάζο, σε Κυπαρισσία και Γαργαλιάνους, ανέρχεται σε 33.000 ευρώ.

Του Ηλία Γιαννόπουλου