Θετικά τα πρόσημα σε καταλύματα και εστίαση στη Μεσσηνία τον Απρίλιο και το Μάιο

Θετικά τα πρόσημα σε καταλύματα και εστίαση στη Μεσσηνία τον Απρίλιο και το Μάιο

Σε σύγκριση με τους ίδιους μήνες πέρυσι, και, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Σημαντική αύξηση στην εξέλιξη του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των καταλυμάτων και των υπηρεσιών εστίασης στη Μεσσηνία παρουσιάζουν για τον Απρίλιο και το Μάιο, σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μήνες πέρυσι, τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ελληνική Στατιστική Εταιρεία.

Όπως επισημαίνεται στην έρευνα, οι κλάδοι αυτοί τίθενται διαχρονικά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος λόγω της βαρύτητας που έχουν στη διαμόρφωση των επιδόσεων της ελληνικής οικονομίας συνολικά, αλλά και της εκτεταμένης διασποράς τους, με σημαντική παρουσία σε όλες τις περιφερειακές ενότητες και σημαντική συμβολή στις αντίστοιχες τοπικές οικονομίες της Ελλάδας, συχνά συσχετιζόμενη με το τουριστικό προϊόν της χώρας.

Επίπεδο χώρας

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τα στοιχεία που δημοσιεύονται μπορούν να αναδείξουν, σε αναλυτικό τοπικό επίπεδο, την τρέχουσα εξέλιξη των επιδόσεων, σε όρους κύκλου εργασιών, των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε βασικούς κλάδους του τομέα του τουρισμού και με αυτόν τον τρόπο να παράσχουν άμεσα χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη του τουριστικού προϊόντος της Ελλάδας.

Σε επίπεδο Ελλάδας, για τις επιχειρήσεις στον κλάδο των Καταλυμάτων, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών το Μάιο του 2022 ανήλθε σε 554.879.061 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 424,6% σε σχέση με το Μάιο 2021, οπότε είχε ανέλθει σε 105.780.741 ευρώ.

Για τις επιχειρήσεις στον κλάδο των Υπηρεσιών Εστίασης, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών το Μάιο του 2022 ανήλθε σε 179.125.643 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 64,6% σε σχέση με το Μάιο 2021, οπότε είχε ανέλθει σε 108.852.969 ευρώ.

Αθροιστικά για τις επιχειρήσεις στους κλάδους των Καταλυμάτων και των Υπηρεσιών Εστίασης, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, ο κύκλος εργασιών το Μάιο 2022 ανήλθε σε 734.004.704 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 242,0% σε σχέση με το Μάιο του 2021, οπότε είχε ανέλθει σε 214.633.710 ευρώ.

Για τις επιχειρήσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στο συνολικό κύκλο εργασιών έτους 2021 μεγαλύτερη από 1%, η μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το Μάιο του 2022 σε σύγκριση με το Μάιο του 2021 παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, 1.122,7% και η μικρότερη αύξηση, 57,0%, στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας.

Μεσσηνία

Σε ό,τι αφορά τη Μεσσηνία, τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι ο ετήσιος κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων αθροιστικά στους κλάδους των Καταλυμάτων και των Υπηρεσιών Εστίασης για το 2021, σε 2.181 επιχειρήσεις, ήταν 119.932.352 ευρώ και η συμμετοχή στο συνολικό κύκλο εργασιών ήταν 1,1%.

Για τους συγκεκριμένους μήνες της έρευνας, στη Μεσσηνία ο κύκλος εργασιών επιχειρήσεων με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων στους κλάδους των Καταλυμάτων και των Υπηρεσιών Εστίασης, ήταν:

-Τον Απρίλιο του 2021 ο κύκλος εργασιών τους ήταν 529.374 ευρώ και τον Απρίλιο του 2022 αυξήθηκε σε 2.704.945 ευρώ, παρουσιάζοντας μεταβολή 411%

-Αντίστοιχα το Μάιο του 2021 ο κύκλος εργασιών των δύο κλάδων ήταν 1.108.894 ευρώ και το φετινό Μάιο αυξήθηκε σε 3.694.483 ευρώ, καταγράφοντας μεταβολή 233,2%.

Της Βίκυς Βετουλάκη