Τοπικά θα υλοποιηθούν τα προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων

Τοπικά θα υλοποιηθούν  τα προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων

Δε θα υλοποιήσει προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις ΛΑΕΚ 1-49 για το 2022 η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Πελοποννήσου, Νοτιοδυτικής Ελλάδος, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Ιθάκης, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Ωστόσο, επειδή ο στόχος των προγραμμάτων αυτών είναι η συστηματική και συνεχής αναβάθμιση των επαγγελματικών και οριζόντιων δεξιοτήτων των εργαζομένων ή η απόκτηση νέων, η Ομοσπονδία αποφάσισε να λειτουργήσει υποστηρικτικά στους συλλόγους – μέλη της που δύνανται να υλοποιήσουν τα νέα προγράμματα ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2022.

Κατά τόπους
Συγκεκριμένα, η Ομοσπονδία αναλαμβάνει τη δημοσιοποίηση του προγράμματος σε τοπικό επίπεδο, καθώς και τη σύνταξη της «έκθεσης υλοποίησης προγράμματος κατάρτισης ΛΑΕΚ».

Τη Δευτέρα 25 Ιουλίου ξεκίνησε η υποβολή προτάσεων από τους ΦΕΕ των Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ έτους 2022, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Η λήξη υποβολής των προτάσεων ορίζεται στις 25/09/2022. Η δε υλοποίηση των προγραμμάτων θα ολοκληρωθεί στις 20 Δεκεμβρίου 2022.

Τα προγράμματα είναι συνολικής διάρκειας 40 ωρών και υλοποιούνται σε ώρες εκτός εργασίας (απογευματινά ή πρωινά τμήματα). Κάθε καταρτιζόμενος θα λάβει επίδομα 5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης και στο τέλος θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Η Ομοσπονδία καλεί τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους να δηλώσουν συμμετοχή στους συλλόγους – μέλη της, οι οποίοι προτίθενται να υλοποιήσουν τα προαναφερθέντα προγράμματα.

Στη Μεσσηνία οι Σύλλογοι που θα υλοποιήσουν προγράμματα είναι: ο Εμπορικός και Βιοτεχνικός Σύλλογος Γαργαλιάνων, ο Εμπορικός – Επαγγελματικός και Βιοτεχνικός Σύλλογος Πύλου «Ο Νέστορας», ο Εμπορικός Σύλλογος Κυπαρισσίας «Η Πρόοδος», ο Εμπορικός Σύλλογος Φιλιατρών, ο     Σύνδεσμος Εμπορικών Αντιπροσώπων και Διανομέων Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου – Ηπείρου και Νήσων Ιονίου και ο Σύλλογος Επαγγελματιών Δήμου Κορώνης.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία της Ο.Ε.ΕΣ.Π. (τηλ. 2610 276053) ή στον ιστότοπο του ΛΑΕΚ http://laek.oaed.gr

Β.Β.