Βελτίωση οδικής ασφάλειας Καλαμάτας: Υποβολή πρότασης 3,5 εκατ. ευρώ στο Ταμείο Ανάκαμψης

Βελτίωση οδικής ασφάλειας Καλαμάτας: Υποβολή πρότασης 3,5 εκατ. ευρώ στο Ταμείο Ανάκαμψης

Για τη “βελτίωση οδικής ασφάλειας του δήμου Καλαμάτας”

Εγκρίθηκαν η μελέτη και η υποβολή πρότασης για ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης παρεμβάσεων βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στο αστικό οδικό δίκτυο της Καλαμάτας, κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Σύμφωνα με την εισήγηση, ο Δήμος Καλαμάτας, εναρμονιζόμενος με το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας 2021-2030, και με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας των χρηστών του οδικού δικτύου της πόλης της Καλαμάτας, πρόκειται να υποβάλει αίτηση για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας» του υπουργείου Εσωτερικών για το έργο με τίτλο «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Καλαμάτας», με προϋπολογισμό 3.500.000 ευρώ με ΦΠΑ.

Η μελέτη εκπονήθηκε από το Τμήμα Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Καλαμάτας και περιλαμβάνει όλα τα Τεχνικά Σχέδια, τις απαιτούμενες εκθέσεις σκοπιμότητας και περιγραφής, καθώς και τα Τεύχη Δημοπράτησης, προκειμένου το έργο να καταστεί ώριμο για δημοπράτηση και να έχει όλα τα απαραίτητα τεχνικά στοιχεία για να κατασκευασθεί.

Αντικείμενο της μελέτης

Με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών οδικής ασφάλειας εντός του αστικού χώρου θα υπάρξουν παρεμβάσεις σε 234 επικίνδυνα σημεία. Συγκεκριμένα επιλέχθηκαν οι παρακάτω κατηγορίες επιφανειακών παρεμβάσεων:

Βελτίωση 205 επιλεγμένων υφιστάμενων διαβάσεων πεζών: Αντικατάσταση υλικού διαβάσεων με τοποθέτηση κυβόλιθων για μεγαλύτερη αντοχή, διασφάλιση των προδιαγραφών με τοποθέτηση ραμπών ΑμεΑ, εγκατάσταση διατάξεων φωτισμού διαβάσεων, με ηλιακά πάνελ, σε διαβάσεις με μειωμένη ορατότητα και συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Αντικατάσταση περίπου 7 χλμ. οδοστρώματος με αντιολισθηρή άσφαλτο σε κρίσιμα σημεία. Οι παραπάνω επιφανειακές παρεμβάσεις αποτελούν μέτρα αναμόρφωσης του αστικού οδικού περιβάλλοντος, η υλοποίηση των οποίων δεν επιφέρει αλλαγή στην υφιστάμενη κυκλοφορία, αφού δεν προστίθεται νέα υποδομή (όπως νέα σήμανση ή αλλαγή της διατομής της οδού), αλλά βελτιώνεται η υπάρχουσα με υλικά που βοηθούν στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.