Αγωνία χιλιάδων διαβητικών για την απόσυρση προϊόντων

Αγωνία χιλιάδων διαβητικών  για την απόσυρση προϊόντων

Ένα σημαντικό θέμα προέκυψε τις τελευταίες μέρες και σχετίζεται με τις τιμολογήσεις νέων αναλώσιμων προϊόντων για το διαβήτη που αφορούν στη μέτρηση σακχάρου, αλλά και τη χορήγηση ινσουλίνης (αντλίες).

Με βάση τις νέες τιμές, οι οποίες αφήνουν ερωτηματικά για το πώς προέκυψαν από τον ΕΟΠΥΥ, δημιουργήθηκε ανησυχία στους διαβητικούς για το αν θα έχουν πρόσβαση στα νέα αυτά προϊόντα ή ακόμη και σε παλαιότερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες και μετά τη διατύπωση των αντιδράσεων των ασθενών, ο ΕΟΠΥΥ αναμένεται να απαντήσει και να διευκρινίσει το τι μέλλει γενέσθαι.

Να τονίσουμε ότι οι τιμολογήσεις αφορούν μόνο στην αποζημίωση των εν λόγω προϊόντων από τον ΕΟΠΥΥ και σε καμία περίπτωση το τι θα πληρώνει ο πολίτης ο οποίος ζει με διαβήτη. Κι αυτό, γιατί η συμμετοχή των διαβητικών στα συγκεκριμένα προϊόντα είναι μηδενική, δηλαδή δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση. Το μόνο ζήτημα που υπάρχει πλέον είναι αν θα υπάρχουν τα προϊόντα αυτά στην αγορά, καθώς συγκεκριμένη εταιρεία ζήτησε να απενταχθούν από το μητρώο των αποζημιούμενων προϊόντων για διαβήτη τα δικά της προϊόντα.

Τα ερωτηματικά των ασθενών

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ) απέστειλε επιστολή στον ΕΟΠΥΥ με την οποία ζητά εξηγήσεις προκειμένου να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη πρόσβαση όλων των πασχόντων στα νέα ιατροτεχνολογικά υλικά για το Διαβήτη.

Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ θέτει τα παρακάτω ερωτήματα στον ΕΟΠΥΥ και ζητά άμεσα διευκρινίσεις από τον Οργανισμό, ώστε να ενημερώσει τους πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη, οι οποίοι εκφράζουν τους προβληματισμούς τους σχετικά με τη διαφαινόμενη μη πρόσβασή τους σε αναλώσιμα αισθητήρων γλυκόζης λόγω της μείωσης της τιμής τους:

Για ποιον λόγο ο ΕΟΠΥΥ προχώρησε σε αυτήν τη μεγάλη μείωση της τιμής αποζημίωσης των αναλωσίμων αισθητήρων γλυκόζης, με αποτέλεσμα να εκφράζονται προειδοποιήσεις από την εταιρεία Medtronic για απένταξη των υλικών αυτών από το Μητρώο Αποζημιούμενων Προϊόντων του ΕΟΠΥΥ;

Με ποιον τρόπο καθορίζονται οι τιμές των προϊόντων που εντάσσει ο ΕΟΠΥΥ στο Μητρώο των Αποζημιούμενων Προϊόντων του; Ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται βάσει του νόμου 4461/2017 (ΦΕΚ 38 Α’/28.03.2017), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σύμφωνα με τον οποίο «δηλώνονται οι τρεις χαμηλότερες τιμές αγοράς του συγκεκριμένου είδους (αναλώσιμο υγειονομικό υλικό ή διατροφικό σκεύασμα ή είδη πρόσθετης περίθαλψης, εξαιρουμένων των τεχνητών μελών και θεραπευτικών μέσων), με τις οποίες αυτό (με τη συγκεκριμένη περιεκτικότητα και συσκευασία) κοστολογείται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τιμή αποζημίωσης του προϊόντος προσδιορίζεται κατ’ ανώτατο όριο από το μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών αγοράς σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωση»;

Πώς ο ΕΟΠΥΥ εντάσσει στο Μητρώο Αποζημιούμενων Προϊόντων υλικά με τιμές εξαιρετικά χαμηλές, οι οποίες, μάλιστα, σύμφωνα πάντα με την εταιρεία, «δε συνάδουν με συγκριτικά οικονομικά δεδομένα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες» και είναι απαγορευτική η διακίνησή τους στην Ελλάδα μέσω του Οργανισμού;

Ποιες είναι οι διασφαλίσεις που λαμβάνει ο ΕΟΠΥΥ για την πρόσβαση των πασχόντων από Σακχαρώδη Διαβήτη σε υλικά τα οποία ο Οργανισμός ενέταξε στο Μητρώο Αποζημιούμενων Προϊόντων;

Από τους αισθητήρες που αποζημιώνονται στο ΦΕΚ 4204 Β’, μόνο για έναν αισθητήρα υπάρχει η επισήμανση ότι συνδέεται με την αντλία Minimed 780G. Πώς προέκυψε το δεδομένο αυτό;

Τι προβλέπεται στην περίπτωση που μία εταιρεία πάροχος του ΕΟΠΥΥ καταθέσει αίτημα απένταξης προϊόντων από το Μητρώο Αποζημιούμενων Προϊόντων του Οργανισμού; Ποια διαδικασία ακολουθείται από τον ΕΟΠΥΥ στην περίπτωση αυτή;

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει αίτημα απένταξης προϊόντων, μπορεί μια εταιρεία να επιβάλλει πρόσθετη συμμετοχή στους πάσχοντες παρά τις σαφείς διατυπώσεις του άρθρου 61 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ; Αναμένονται άμεσα οι σχετικές απαντήσεις από τον οργανισμό.

Το “Θ” επικοινώνησε τόσο με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, Χρ. Δαραμήλα, όσο και με την πρόεδρο του Συλλόγου “Γλυκιά Μεσσηνία”, Αθ. Καρούνου.

Αμφότεροι εξέφρασαν την αγωνία τους για την απρόσκοπτη διάθεση των προϊόντων στους πάσχοντες, αφού τα συγκεκριμένα αναλώσιμα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της θεραπείας που ακολουθούν για την αντιμετώπιση του διαβήτη.
Α.Π.