Αναβλήθηκε η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Τριφυλίας ελλείψει απαρτίας

Αναβλήθηκε η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Τριφυλίας ελλείψει απαρτίας

Αναβλήθηκε η προγραμματισθείσα για προχθές και ώρα 8:00 μ.μ. μεικτή (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Τριφυλίας.

Παρόντες στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Μέγαρο Κυπαρισσίας βρέθηκαν μόνο 5 μέλη του Δ.Σ., με τηλεδιάσκεψη συνδεδεμένα ήταν 2 μέλη, προσπαθούσε να συνδεθεί ακόμα 1 μέλος, ενώ απουσίαζε και ο δήμαρχος Τριφυλίας.
Οπότε, διαπιστωθείσης μη απαρτίας, από την πρόεδρο, η συνεδρίαση αναβλήθηκε.
Του Ηλία Γιαννόπουλου