Χρηματοδότηση δύο σημαντικών έργων για τη Μάνη

Χρηματοδότηση δύο σημαντικών έργων για τη Μάνη

Την ένταξη δύο νέων έργων σε χρηματοδοτικά προγράμματα, ανακοίνωσε ο Δήμος Δυτικής Μάνης.

Το πρώτο έργο είναι «Δράσεις marketing πολιτιστικής διαδρομής Πύργων της Μάνης», το οποίο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020». Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 400.000 ευρώ και στόχο έχει την προώθηση και την προβολή της πολιτιστικής διαδρομής των Πύργων της Μάνης.

Το δεύτερο έργο εντάχθηκε  στο  «Πράσινο Ταμείο» και αφορά την ανάπλαση της πλατείας Κουμουτσέα στην Κοινότητα Εξωχωρίου, με προϋπολογισμό 220.000 ευρώ.