Δ.Σ. Τριφυλίας: Συγκαλείται αύριο σε συνεδρίαση με δύο θέματα

Δ.Σ. Τριφυλίας: Συγκαλείται αύριο σε συνεδρίαση με δύο θέματα

Στην 31η τακτική, μικτή (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), συνεδρίαση συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας για την Τρίτη, στις 8.00 το βράδυ, με δύο (2) θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Αυτά έχουν ω εξής:

-Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Τριφυλίας έτους 2022 (Σχ. 202/2022 ΑΟΕ)

-Έγκριση απολογισμού έτους 2021 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Τριφυλίας.

Του Ηλία Γιαννόπουλου