Δυτική Μάνη: Προμήθεια με 10 βυθιζόμενα συστήματα αποθήκευσης απορριμμάτων

Δυτική Μάνη: Προμήθεια με 10 βυθιζόμενα συστήματα αποθήκευσης απορριμμάτων

Με απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα εντάχθηκε στο ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014 – 2020 η προμήθεια από τον δήμο Δυτικής Μάνης 10 βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων, με συμπίεση.

Με την εν λόγω πράξη, η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη της ανέρχεται σε 744.000 ευρώ, γίνεται δυνατή η προμήθεια από τον πιο πάνω δικαιούχο δήμο 10 βυθιζόμενων συστημάτων κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων για τη χωριστή συλλογή προδιαλεγμένων πλαστικών και μεταλλικών ανακυκλώσιμων οικιακών αποβλήτων (εκτός συσκευασιών εκτός ΣΕΔ) με σκοπό την προώθηση προς ανακύκλωση και προκειμένου να βελτιστοποιηθούν οι συνθήκες προσωρινής αποθήκευσης των απορριμμάτων στην περιοχή του εν λόγω δήμου.

Τα συστήματα αυτά θα εγκατασταθούν, από 2 σε Άγιο Νικόλαο και Καρδαμύλη και από ένα σε Αβία, Κιτριές, Νεοχώριο Λεύκτρου, Παλιόχωρα, Σάντοβα και Στούπα. Ημερομηνία έναρξης της πράξης ορίστηκε η 15 Δεκεμβρίου 2022 και λήξης η 31 Αυγούστου 2023.