Εγκρίθηκε η μελέτη για τη βελτίωση ασφάλειας στο Κορώνη – Βασιλίτσι

Εγκρίθηκε η μελέτη για τη βελτίωση ασφάλειας στο Κορώνη – Βασιλίτσι

Η μελέτη του έργου «Αποκατάσταση υποδομών και βελτίωση ασφάλειας στην 13η επαρχιακή οδό, τμήμα Κορώνη – Βασιλίτσι», εγκρίθηκε με απόφαση της Διεύθυνσης  Τεχνικών Έργων της περιφερειακής ενότητας Μεσσηνίας.

Η μελέτη είναι προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του 2022.

Στο μεταξύ υπογράφτηκε από την περιφέρεια Πελοποννήσου με τον ανάδοχο εργολάβο, η σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «Συντήρηση- βελτίωση οδικής ασφάλειας στην 5η επαρχιακή οδό (τμήμα 7η εθν. Οδός – Πήδημα – Αρφαρά (Ασπροπουλιά) – 7η εθν. Οδό)», προϋπολογισμού 277.000 ευρώ.

Ανάδοχος του έργου έχει αναδειχθεί ο εργολάβος Ιωάννης Αργυράκης.

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526 και είναι ενταγμένο στο έργο με τίτλο «Βελτίωση – συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Μεσσηνίας (2017-2019)»

Ο διαγωνισμός του έργου πραγματοποιήθηκε το Μάρτιο και συμμετείχαν έξι ενδιαφερόμενοι, ενώ έγιναν δεκτοί τρεις.

Προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο κ. Αργυράκης με μέση ποσοστιαία έκπτωση 25% και έτσι το έργο θα εκτελεστεί με το ποσό των 210.230,01 ευρώ.

Η ολική προθεσμία εκτελέσεως του έργου έχει καθοριστεί σε 4 μήνες.