Επελέγη ο ανάδοχος για την ανάπλαση της πλατείας 23ης Μαρτίου

Επελέγη ο ανάδοχος για την ανάπλαση της πλατείας 23ης Μαρτίου

Στη χθεσινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμάτας ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν η επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αναδιάταξη – Αναδιοργάνωση πλατείας 23ης Μαρτίου». Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Πελοπόννησος 2014-2020”, με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 1.452.500.00 ευρώ και συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Το φυσικό αντικείμενο του έργου

Η περιοχή παρέμβασης βρίσκεται εντός των ορίων του Ιστορικού Κέντρου, το οποίο είναι μία από τις δύο περιοχές εστίασης της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου Καλαμάτας.

Η πράξη ανάπλασης της οδού και της πλατείας 23ης Μαρτίου στην πόλη της Καλαμάτας αποτελεί μία ολοκληρωμένη παρέμβαση λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης της ιστορικής και πολιτιστικής ταυτότητας του πολιτιστικού αποθέματος του Ιστορικού Κέντρου. Προς την κατεύθυνση αυτή δίδεται προτεραιότητα στην κίνηση των πεζών με την αύξηση της επιφάνειας της πλατείας και των πεζοδρομίων της οδού 23ης Μαρτίου, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα φιλικό περιβάλλον για τους κατοίκους και τους πολυάριθμους επισκέπτες στην περιοχή παρέμβασης για την ανάδειξη του Ιστορικού Κέντρου Καλαμάτας.

Στο νέο προστιθέμενο χώρο της Πλατείας 23ης Μαρτίου γίνεται εκ νέου χωροθέτηση των προτομών των ηρώων της Επανάστασης του 1821 στην υφιστάμενη βάση τους, οι οποίες βρίσκονται πάνω στη νησίδα ανάμεσα στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Η τοποθέτηση και ο προσανατολισμός των προτομών γίνεται λαμβάνοντας υπόψη την άφιξη των συγκεκριμένων προσώπων κατά την Τελετή Αναπαράστασης της 23ης Μαρτίου.

Ειδικότερα, με την προτεινόμενη παρέμβαση μειώνεται το διαθέσιμο οδόστρωμα κίνησης των οχημάτων επί της οδού Σταδίου, από την οδό Νέδοντος έως τον κυκλικό κόμβο με την οδό Υπαπαντής και επιτυγχάνεται: α) αύξηση του πλάτους των πεζοδρομίων εκατέρωθεν του δρόμου από τα 2,50 μ. στα 6 μ. και προστίθενται διαβάσεις πεζών, ενώ συνεχίζεται το δίκτυο όδευσης τυφλών από την οδό Αριστομένους επεκτεινόμενο προς την οδό 23ης Μαρτίου (τοποθετείται εντός των στοών) και β) αύξηση της Πλατείας 23ης Μαρτίου κατά περίπου 1 στρέμμα.

Επιπρόσθετα, μέσω της πράξης:  Τοποθετούνται καθιστικά τόσο στην πλατεία όσο και στα πεζοδρόμια. Εξασφαλίζεται η σωστή σήμανση για την κυκλοφορία των αυτοκινήτων και των πεζών. Γίνεται νέα διαμόρφωση της φύτευσης με διατήρηση κάποιων υφιστάμενων δέντρων, φύτευση νέων δέντρων για σκίαση στους χώρους καθιστικών, φύτευση θάμνων και εγκατάσταση χλοοτάπητα. Επίσης, σχεδιάζονται νέα μικρά παρτέρια στα πεζοδρόμια. Κατασκευάζεται δίκτυο άρδευσης. Τοποθετούνται κάδοι μικροαπορριμμάτων χωρητικότητας 80 λίτρων. Τοποθετούνται φωτιστικά τεχνολογίας Led ισχύος 43W και ισχύος 47W. Λοιπές εργασίες τροποποίησης/ αντικατάστασης υπόγειων δικτύων υποδομών (ύδρευσης, αποχέτευσης) και έργων απορροής ομβρίων υδάτων της περιοχής.

Επίσης, παρεμβάσεις θα γίνουν στο οδικό δίκτυο, όπου κύριος στόχος είναι η ανακουφιστική παρέμβαση με τη διατήρηση της αμφίδρομης κυκλοφορίας της οδού 23ης Μαρτίου, Υπαπαντής και Σταδίου, με καλύτερη διευθέτηση των κυκλοφοριακών ροών.

Συγκεκριμένα, το πλάτος του δρόμου από 8 μ.-10 μ. μειώνεται στο κατ’ ελάχιστο 3,25 μ., η κεντρική νησίδα μειώνεται κατά μήκος, αλλά αυξάνεται κατά πλάτος, προσδίδοντας περισσότερο χώρο πρασίνου και ο κόμβος με ακτίνα 8 μ. μειώνεται στα 4 μ.

Ταυτόχρονα, εξασφαλίζεται ο περιορισμός του χώρου για στάθμευση αυτοκινήτων και μοτοσικλετών στην ευρύτερη περιοχή της πλατείας 23ης Μαρτίου, αλλά και η πρόβλεψη εσοχών στα πεζοδρόμια για στάση – στάθμευση οχημάτων ΑμεΑ και εφοδιασμό των επιχειρήσεων της περιοχής.