Επενδυτική…κινητικότητα στη Μεσσηνία

Επενδυτική…κινητικότητα στη Μεσσηνία

Η εξέλιξη των προγραμμάτων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας τα οποία χειρίζεται η Περιφέρεια Πελοποννήσου εξελίσσεται ιδιαίτερα ικανοποιητικά, όπως σημείωσε ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας.

Ειδικότερα, μέχρι τώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπηρεσίας, διαπιστώνονται τα εξής, ανά αναπτυξιακό νόμο:

α) Στο πλαίσιο του Ν.4399/2016 (αναπτυξιακός νόμος ΕΣΠΑ) έχουν εγκριθεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου συνολικά 333 επενδυτικά σχέδια με συνολική επιχορήγηση 138.883.111,47 ευρώ -ενώ εκκρεμούν ακόμα αξιολογήσεις από τις επιτροπές αξιολόγησης.

Συγκεκριμένα, στην Αργολίδα υπάρχουν 52 υπαχθέντα επενδυτικά σχέδια με εγκεκριμένη επιχορήγηση 23.816.802,82 ευρώ. Στην Αρκαδία 29 υπαχθέντα επενδυτικά σχέδια με εγκεκριμένη επιχορήγηση 13.262.098,03 ευρώ. Στην Κορινθία 71 υπαχθέντα επενδυτικά σχέδια με εγκεκριμένη επιχορήγηση 31.501.679,21 ευρώ. Στη Λακωνία 102 υπαχθέντα επενδυτικά σχέδια με εγκεκριμένη επιχορήγηση 37.705.313,43 ευρώ. Στη Μεσσηνία 79 υπαχθέντα επενδυτικά σχέδια με εγκεκριμένη επιχορήγηση 32.597.217,98 ευρώ.

Εκκρεμεί αύξηση κατανομής πιστώσεων ποσού 700.00 ευρώ για τον 4ο κύκλο ΕΠΜΜΕ (Επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων) προκειμένου να αναρτηθεί ο οριστικός πίνακας κατανομής στο ΠΣΚΕ (Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων) και να εκδοθούν οι αποφάσεις υπαγωγής. Διαφορετικά, με την υπάρχουσα κατανομή πιστώσεων, θα πρέπει να απενταχθούν 2 επενδυτικά σχέδια.

Εκκρεμούν, επίσης, οι αξιολογήσεις του 5ου κύκλου του καθεστώτος “Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων” από τις Επιτροπές Αξιολόγησης.

β) Στο πλαίσιο του Ν.3908/2011 (Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή) έχουν εγκριθεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου συνολικά 47 επενδυτικά σχέδια με συνολική επιχορήγηση 18.302.236,93 ευρώ.

Συγκεκριμένα, στην Αργολίδα υπάρχουν 9 υπαχθέντα επενδυτικά σχέδια με εγκεκριμένη επιχορήγηση 2.291.910,84 ευρώ. Στην Αρκαδία 6 υπαχθέντα επενδυτικά σχέδια με εγκεκριμένη επιχορήγηση 2.035.715,13 ευρώ. Στην Κορινθία 8 υπαχθέντα επενδυτικά σχέδια με εγκεκριμένη επιχορήγηση 2.976.898,94 ευρώ. Στη Λακωνία 16 υπαχθέντα επενδυτικά σχέδια με εγκεκριμένη επιχορήγηση 5.964.919,36 ευρώ. Στη Μεσσηνία 8 υπαχθέντα επενδυτικά σχέδια με εγκεκριμένη επιχορήγηση 5.032.792,66 ευρώ.

γ) Στο πλαίσιο του Ν.3299/2004 (Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση) έχουν εγκριθεί 750 επενδυτικά σχέδια με συνολική επιχορήγηση 309.231.875,80 ευρώ.

Συγκεκριμένα, στην Αργολίδα υπάρχουν 54 υπαχθέντα επενδυτικά σχέδια με εγκεκριμένη επιχορήγηση 16.089.459,85 ευρώ. Στην Αρκαδία 139 υπαχθέντα επενδυτικά σχέδια με εγκεκριμένη επιχορήγηση 75.854.455,97 ευρώ. Στην Κορινθία 64 υπαχθέντα επενδυτικά σχέδια με εγκεκριμένη επιχορήγηση 17.630.627,57 ευρώ. Στη Λακωνία 236 υπαχθέντα επενδυτικά σχέδια με εγκεκριμένη επιχορήγηση 81.980.357,31 ευρώ. Στη Μεσσηνία 257 υπαχθέντα επενδυτικά σχέδια με εγκεκριμένη επιχορήγηση 117.676.975,10 ευρώ.