Επιστημονική Επιτροπή από το ΓΕΩΤΕΕ για τα αντιπλημμυρικά της Καλαμάτας

Επιστημονική Επιτροπή από το ΓΕΩΤΕΕ για τα αντιπλημμυρικά της Καλαμάτας

Επιστημονική Επιτροπή, η οποία θα μελετήσει επισταμένα τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο αντιπλημμυρικής προστασίας της Καλαμάτας, θα συγκροτήσει το ΓΕΩΤΕΕ Πελοποννήσου και Δυτικής – Στερεάς Ελλάδας.

Αυτό απαντά στην πρόσκληση που δέχθηκε για να συμμετέχει στη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που θα κληθεί να γνωμοδοτήσει για τη συγκεκριμένη μελέτη.

Το ΓΕΩΤΕΕ επισημαίνει προς το Συμβούλιο ότι «λαμβάνοντας υπόψη τη σπουδαιότητα του θέματος για την πόλη της Καλαμάτας αλλά και την ευρύτερη περιοχή, προτίθεται να συγκροτήσει Επιστημονική Επιτροπή, που θα το μελετήσει και στη συνέχεια θα καταθέσει τα συμπεράσματα της».