Έργα υποδομής στο τμήμα Διαβολίτσι- Κάτω Μέλπεια- Διμάνδρα

Έργα υποδομής στο τμήμα  Διαβολίτσι- Κάτω Μέλπεια- Διμάνδρα

Αποφάσεις για σειρά σημαντικών θεμάτων έλαβε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου που συνεδρίασε την περασμένη Τετάρτη. Ειδικότερα, προέβη στην έγκριση του 2ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης στους ανοικτούς ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου κατασκευής, αφενός, του με προϋπολογισμό 169.000 ευρώ έργου βελτίωσης και συντήρησης του οδοφωτισμού στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας και, αφετέρου, των με προϋπολογισμό 300.000 ευρώ έργων υποδομής στην 7η επαρχιακή οδό και ειδικότερα στο τμήμα Διαβολίτσι – Κάτω Μέλπεια – Διμάνδρα, στην πυρόπληκτη περιοχή του Δήμου Οιχαλίας

Επίσης, η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε το σχέδιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και Λιμενικού Ταμείου Ν. Μεσσηνίας για την προμήθεια εξοπλισμού αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης από πλοία στα λιμάνια αρμοδιότητας του Λιμενικού Ταμείου Ν. Μεσσηνίας (Κυπαρισσίας και αλιευτικά καταφύγια Μαραθόπολης και Μεθώνης), όπως πλωτά φράγματα, μέσα περισυλλογής, χημικές διασκορπιστικές ουσίες, απορροφητικά υλικά και μέσα και υλικά καθαρισμού ακτών.