Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για 5 μήνες στην Πυλία

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για 5 μήνες στην Πυλία

Για βελτίωση της 9ης Επαρχιακής Οδού και επανακατασλευή κόμβου σε Σουληνάρι-Κορυφάσιο

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για 5 μήνες θα ισχύσουν στην περιοχή της Πυλίας λόγω εκτέλεσης των έργων για τη βελτίωση της 9ης εθνικής οδού σε μήκος ενός χιλιομέτρου και την επανακατασκευή του ισόπεδου τρισκελούς κόμβου στη συμβολή της 38ης επαρχιακής οδού Σουληνάρι – Κορυφάσιο.

Οι εργασίες εντάσσονται στο έργο «Υλοποίηση υπολειπόμενων εργασιών για την ολοκλήρωση κατασκευής του έργου βελτίωσης της 38ης επ. οδού Σουληνάρι -Κρεμμύδια – Κορυφάσιο έως την 9η ε.ο. όρια ν. Ηλείας Καλό Νερό – Κυπαρισσία – Πύλος – Μεθώνη», καθώς κατασκευάστηκε πρόσφατα ο ισόπεδος κυκλικός κόμβος (κόμβος Λαδά) στη θέση της διασταύρωσης της 9ης εθνικής οδού «Πάτρα – Πύργος – Κυπαρισσία – Πύλος – Μεθώνη» με τη νέα οδό Γαργαλιάνοι -Ρωμανός

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ξεκινήσουν από τη Δευτέρα 22 Αυγούστου, θα ισχύσουν για 150 ημέρες και οι εργασίες θα γίνουν σε δύο διακριτές φάσεις, με το μεγαλύτερο μέρος να εκτελείται κατά την πρώτη.

Α΄ φάση

Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ισχύσουν ανά φάση εκτέλεσης του έργου είναι οι εξής:

Η πρώτη φάση κατασκευής του έργου θα διαρκέσει έως 120 ημέρες, με έναρξη τη Δευτέρα 22 Αυγούστου.

-Αποκλεισμός του τμήματος της 9ης εθνικής οδού από τον πρόσφατα κατασκευασμένο κυκλικό κόμβο (Λαδά) έως τον ισόπεδο κόμβο (Κορυφάσιο)

-Η κυκλοφορία για την κύρια κίνηση Κυπαρισσία – Πύλος εξασφαλίζεται μέσω του πρόσφατα κατασκευασμένου ισόπεδου κυκλικού κόμβου

-Η κίνηση από προς Χώρα / Κορυφάσιο εξασφαλίζεται μέσω της υφιστάμενης οδού από τον οικισμό Ελαιόφυτο

-Η κίνηση από Πύλο προς Χώρα / Κορυφάσιο θα πραγματοποιείται μετά τον οικισμό Γιάλοβα μέσω της οδού προς Ελαιόφυτο, μήκους περίπου 7,5 χλμ. στον ισόπεδο κόμβο επί της 38ης επ. οδού Σουληνάρι – Κρεμμύδια – Κορυφάσιο, στον οικισμό Ίκλαινα. Στη συνέχεια, μέσω της πρόσφατα κατασκευασμένης 38ης επ. οδού, προς Κορυφάσιο και Χώρα

-Αντίστοιχα, η κίνηση από Κυπαρισσία, Ρωμανό προς Χώρα / Κορυφάσιο, στη συμβολή της 9ης ε.ο. με το τμήμα Γαργαλιάνοι – Ρωμανός, θα πραγματοποιείται μέσω της υφιστάμενης οδού προς Ελαιόφυτο, στην είσοδο του οικισμού Γιάλοβα.

Στη συνέχεια θα ακολουθείται η διαδρομή όπως περιγράφεται ανωτέρω

-Η κίνηση από Χώρα προς Πύλο και Κυπαρισσία, αντίστοιχα, θα εκτρέπεται από τον ισόπεδο κόμβο με κατάλληλη σήμανση. Μέσω της 38ης επ. οδού Σουληνάρι – Κρεμμύδια – Κορυφάσιο και της υφιστάμενης οδού Ίκλαινα – Ελαιόφυτο κατευθύνεται στην 9η εθνική οδό πλησίον του οικισμού Γιάλοβα

-Προκειμένου να κατασκευαστεί στη φάση αυτή η ημιδιατομή της 9ης Ε.Ο. στο εύρος επιρροής του κόμβου (κατεύθυνση από Χώρα), η κυκλοφορία θα διεξάγεται εναλλάξ για τις δύο κατευθύνσεις σε μήκος 50 μ. Για τη μείωση της όχλησης των χρηστών, η κατασκευή του τμήματος της 9ης ε.ο. μήκους περίπου 100 μ. πλησίον του

ισόπεδου κόμβου θα μετατεθεί χρονικά κατά 90 ημέρες, ώστε η εναλλάξ κυκλοφορία των δύο κατευθύνσεων να περιοριστεί αυστηρά στο χρόνο που απαιτείται για την κατασκευή της ημιδιατομής της οδού, που εκτιμάται σε 30 ημέρες.

Β΄ φάση

Η χρονική διάρκεια της φάσης αυτής είναι έως 30 ημέρες με έναρξη την 21η Δεκεμβρίου ή το τέλος των εργασιών που προβλέπονται στη α΄ φάση.

Στη β΄ φάση θα ολοκληρωθεί η κατασκευή του ισόπεδου κόμβου, ήτοι θα ολοκληρωθούν οι εργασίες στην ημιδιατομή της 9ης ε.ο. (κατεύθυνση προς Χώρα) με τη διαμόρφωση της αριστερής στροφής και το τμήμα της 38ης επ. οδού Σουληνάρι – Κρεμμύδια – Κορυφάσιο στο εύρος επιρροής του κόμβου.

Η κίνηση από Πύλο / Κυπαρισσία προς Χώρα θα πραγματοποιείται μέσω της 9ης ε.ο. που κατασκευάστηκε στην α΄ φάση. Στο τελευταίο τμήμα μήκους 50 μ. η κυκλοφορία διεξάγεται εναλλάξ για τις δύο κατευθύνσεις, καθώς το πλάτος της οδού στο τμήμα αυτό είναι 3,25 μ.

Η κίνηση προς Κορυφάσιο / Καλαμάτα θα πραγματοποιείται μέσω της τοπικής οδού που διέρχεται από τον ομώνυμο οικισμό.

Ομοίως οι κινούμενοι επί της 38ης επ. οδού που κατευθύνονται προς Χώρα / Πύλο, με κατάλληλη σήμανση θα εξέρχονται από τον ισόπεδο κόμβο (κόμβος Κορυφασίου) και κινούμενοι εντός του οικισμού Κορυφάσιο, θα προσεγγίζουν την πρόσφατα κατασκευασμένη 9η Ε.Ο.

Η ανάδοχος εταιρεία «Α.Π. Μαραγκάκης Έργα Πρασίνου Α.Ε.» υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των έργων, ανά φάση, να τοποθετήσει και να συντηρεί την απαιτούμενη οδική σήμανση, καθώς και για τη λήψη όλων των μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων.