Ν.Μ. Κυπαρισσίας: Αρχίζουν οι αιτήσεις για 3 θέσεις ειδικευμένων ιατρών

Ν.Μ. Κυπαρισσίας: Αρχίζουν οι αιτήσεις για 3 θέσεις ειδικευμένων ιατρών

Η Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας προκηρύσσει τρείς (3) θέσεις ειδικευμένων ιατρών επί θητεία κλάδου ΕΣΥ. Οι θέσεις αφορούν τις ειδικότητες Εσωτερική Παθολογία με βαθμό Επιμελητή Β, Νεφρολογία με βαθμό Διευθυντή και Αναισθησιολογία με βαθμό Διευθυντή επίσης.

Η αίτηση – δήλωση υποψηφιότητας, υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr με τη χρήση των κωδικών εισαγωγής στο TAXISNET.  Στην ανωτέρω διεύθυνση οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αναζητούν οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις  12 Αυγούστου, ώρα 12:00 μεσημέρι και λήγει στις 2 Σεπτεμβρίου, ώρα 24:00, όπως ορίζεται στην υπ’ αριθμ.Γ4α/Γ.Π. 45011/04-08- 2022 Απόφαση του Υπουργού Υγείας, συνοδευόμενη με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.