Νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για επιχειρήσεις από ανέργους

Νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για επιχειρήσεις από ανέργους

14.800 ευρώ σε 3.000 ανέργους ηλικίας
18-29, με έμφαση στη ψηφιακή οικονομία

Νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 3.000 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία, συνολικού προϋπολογισμού 45 εκατ. ευρώ, προωθεί η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ – τ.ΟΑΕΔ).

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 14.800 ΕΥΡΩ
Το συνολικό ποσό της επιδότησης ανέρχεται σε 14.800 ευρώ, με βασικό στόχο την προώθηση στην απασχόληση ανέργων μέσω της ενίσχυσής τους για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων.

ΓΙΑ 3.000 ΑΝΕΡΓΟΥΣ, 18-29 ΕΤΩΝ
Συγκεκριμένα, αντικείμενο της δράσης είναι, όπως αναφέρει η προκήρυξη του προγράμματος, η προώθηση στην αυτοαπασχόληση 3.000 ανέργων, ηλικίας 18 έως 29 ετών, με έμφαση στις νέες επιχειρήσεις, που θα υιοθετήσουν άμεσα προηγμένες ψηφιακές πρακτικές σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων τους (από τα κεντρικά γραφεία μέχρι τα εργοστάσια και από την αποθήκη μέχρι τη διανομή των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους) όπως επιτάσσουν οι απαιτήσεις της «4ης Βιομηχανικής Επανάστασης» (Industry 4.0).

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»
Ο τομέας της ψηφιακής οικονομίας συμπεριλαμβάνει ενδεικτικά υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών (σταθερή-κινητή-διαδικτυακή τηλεφωνία), υπηρεσίες Η/Υ, λογισμικό (συμβουλευτικές υπηρεσίες για εξοπλισμό, συμβουλευτικές υπηρεσίες για λογισμικό, εργασίες σε βάση δεδομένων, συντήρηση και επιδιόρθωση Η/Υ κ.τ.λ.), παροχή υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου, ευρυζωνικές υπηρεσίες, συστήματα αυτοματισμού γραφείου, εφαρμογές τηλεματικής, δορυφορικές υπηρεσίες, ψηφιακή τηλεόραση, παροχή λύσεων ασφαλείας ηλεκτρονικών συστημάτων, κατασκευή εξοπλισμού RFID, διαχείριση ηλεκτρονικών προμηθειών, ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονικό επιχειρείν, τηλεκπαίδευση, σχεδιασμός ιστοσελίδων, ψηφιακές εκτυπώσεις, ψυχαγωγία με ψηφιακά μέσα κ.λπ.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
«Δυνητικοί δικαιούχοι»-ωφελούμενοι της δράσης ορίζονται οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης, 18-29 ετών, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης, στην οποία περιλαμβάνεται πρόταση του επιχειρηματικού σχεδίου τους.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι πρέπει να τηρούν σωρευτικά τους ακόλουθους όρους:

• Να ιδρύσουν τις επιχειρήσεις τους και να δραστηριοποιηθούν νόμιμα εντός της ελληνικής επικράτειας

• Η έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ να γίνει μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και το αργότερο εντός 60 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της απόφασης ένταξης πράξεων στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ και την ενημέρωση των δικαιούχων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)

• Κάθε δυνητικός δικαιούχος οφείλει να υποβάλει μία και μόνον αίτηση χρηματοδότησης.

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 μήνες, ενώ το συνολικό ποσό των 14.800 ευρώ θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις.

Επιμέλεια στήλης: Παναγιώτης Ξεροβάσιλας
Νομικός/ Οικονομολόγος