Παιδικοί Σταθμοί -ΚΔΑΠ Καλαμάτας: Παράταση έως 17 Αυγούστου για αιτήσεις μέσω ΕΣΠΑ

Παιδικοί Σταθμοί -ΚΔΑΠ Καλαμάτας: Παράταση έως 17 Αυγούστου για αιτήσεις μέσω ΕΣΠΑ

Από την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), ανακοινώθηκε ότι με γνώµονα την ευρύτερη δυνατή κάλυψη των υποψηφίων ωφελούµενων, το χρονοδιάγραµµα της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το πρόγραµµα: «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόµων µε αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης», περιόδου 2022 – 2023, παρατείνεται ως ακολούθως:

Περίοδος ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Συµµετοχής έως 17/8/2022. Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσµάτων: 22/8/2022. Ηλεκτρονική Υποβολή Ενστάσεων: 23 – 25/8/2022 Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσµάτων: 29/8/2022

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ