Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία»

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία»

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία: Νέες θεωρήσεις και προοπτικές» του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και  Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 πενήντα (50) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών.

Το πρόγραμμα είναι διετούς διάρκειας (παρακολούθηση μαθημάτων κατά τα τρία πρώτα εξάμηνα και εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας κατά το τέταρτο εξάμηνο) και οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία με ειδίκευση είτε στη Νεότερη Ιστορία είτε στη Σύγχρονη Ιστορία.

Τα μαθήματα διαρκούν δεκατρείς (13) εβδομάδες ανά εξάμηνο και διδάσκονται κάθε Παρασκευή και Σάββατο.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 23 Σεπτεμβρίου 2022
Διεύθυνση: Παλαιό Στρατόπεδο-Ανατολικό Κέντρο, Τ.Κ. 24100 Καλαμάτα
Πληροφορίες: Ευαγγελία Κορέντζελου
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 27210-65105
E-mail: nsi-ham@uop.gr
Ιστοσελίδα ΠΜΣ-ΝΣΙ: http://nsi-ham.uop.gr,