Παρατάσεις έργων της Μεσσηνίας μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου

Παρατάσεις έργων της Μεσσηνίας  μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου

Η παράταση ολοκλήρωσης για τρία έργα της Μεσσηνίας εγκρίθηκε με αποφάσεις της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με πρόσφατες διατάξεις, για όσο διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται η ενεργειακή κρίση (και για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 6 μήνες από την έναρξη ισχύος των διατάξεων αυτών) κάθε οικονομικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση δημόσιας σύμβασης έργου δύναται να υποβάλει δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης.

Παρατάσεις
Για το έργο «Συντήρηση – βελτίωση 7ης επαρχιακής οδού (τμήμα Κάτω Μέλπεια – Στάσιμο – όρια νομού», προϋπολογισμού 460.000 ευρώ και ανάδοχο τον εργολάβο Ηλία Μέγγο, δόθηκε παράταση μέχρι 30/9/2022. Από το έργο έχει εκτελεσθεί περίπου το 98% του συμβατικού αντικειμένου.

Η χορήγηση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου ζητήθηκε, επειδή εκκρεμεί η σύνταξη και η έγκριση του 3ου ΑΠΕ με τις τελικές επιμετρήσεις του έργου.

Παράταση προθεσμίας περαίωσης δόθηκε και στο έργο «Αντιπλημμυρικά έργα στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας (2020)», προϋπολογισμού 350.000 ευρώ, στο οποίο ανάδοχος είναι η εργολάβος Αικατερίνης Σηφάκη.

Με αίτησή της τον Αύγουστο η ανάδοχος ζήτησε παράταση του έργου μέχρι 30/9/2022. Από το έργο έχει εκτελεστεί το 75% του συμβατικού αντικειμένου.

Λόγος της παράτασης είναι η μετακίνηση στύλου από τη ΔΕΔΔΗΕ, για την ανακατασκευή της υπάρχουσας γέφυρας εντός της Ελαίας, η οποία ακόμα δεν έχει γίνει.

Τέλος, εγκρίθηκε η παράταση ολοκλήρωσης μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου του έργου «Συντήρηση – Βελτίωση ορεινού δρόμου Γαϊτσές προς Καψοδεματούσα του Δήμου Δυτικής Μάνης», προϋπολογισμού 50.000 ευρώ, όπου ανάδοχος είναι η εταιρεία «Λάμπος Ιωάννης και σια Ε.Ε.»

Της Βίκυς Βετουλάκη