Στο ΠΑΑ η βελτίωση της αγροτικής οδού Υάμειας – Χρυσοκελλαριάς

Στο ΠΑΑ η βελτίωση της αγροτικής  οδού Υάμειας – Χρυσοκελλαριάς

Υπεγράφη από το γενικό γραμματέα Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών, Δημήτριο Παπαγιαννίδη, η ένταξη του έργου «Βελτίωση Αγροτικής οδού Υάμειας – Χρυσοκελλαριάς», για το Δήμο Πύλου – Νέστορος, στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, προϋπολογισμού 695.000,00 ευρώ.

Κι όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση εκ μέρους του Δήμου Πύλου-Νέστορος: «Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται ένα επί σειρά ετών αίτημα της κοινωνίας της Δημοτικής Ενότητας Κορώνης που αφορά στην κατασκευή του έργου: Βελτίωση αγροτικής οδού Υάμειας – Χρυσοκελλαριάς.

Γίνεται πραγματικότητα η ένταξη του εν λόγω έργου μετά την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αριθμ. πρωτ. 5474/23-12-2021 πρόσκλησης της Δράσης 4.3.4: Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Π.Α.Α. 2014 – 2020.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στη βελτίωση της προσβασιμότητας με τη διαπλάτυνση της υφιστάμενης αγροτικής οδού Υάμειας – Χρυσοκελλαριάς του Δήμου Πύλου – Νέστορος, όπου χρειάζεται, χωρίς να θίγονται παρόδιες ιδιοκτησίες, προκειμένου να αποκτήσει το απαιτούμενο πλάτος σύμφωνα με τις Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ), του υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από πόρους του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

“Εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη η ένταξη του έργου για τη βελτίωση της αγροτικής οδού Υάμειας – Χρυσοκελλαριάς, που αποτελεί έργο ζωτικής σημασίας για τους δημότες και τους επισκέπτες του Δήμου μας. Η υλοποίηση του έργου θα συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών του Δήμου μας και στην ασφαλέστερη πρόσβασή τους στις αγροτικές τους εκμεταλλεύσεις.

Ευχαριστώ θερμά τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Γ. Γεωργαντά και το γ.γ. Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, Δημήτριο Παπαγιαννίδη, για την ένταξη και χρηματοδότηση του πολύ σημαντικού έργου αγροτικής οδοποιίας, που θα ενισχύσει την ασφαλέστερη πρόσβαση των δημοτών μας στις γεωργικές του εκμεταλλεύσεις.

Συνεχίζουμε το έργο μας υπεύθυνα, με μεθοδικότητα και αποτελεσματικότητα. Κάνουμε πράξη τις δεσμεύσεις και το όραμά μας, στηρίζοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον αγροτικό κόσμο.

Αξιοποιούμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία και διασφαλίζουμε το μέλλον της περιοχής και των δημοτών μας”, ανέφερε σε δήλωσή του ο δήμαρχος Παναγιώτης Καρβέλας».