Συναυλία του Βασίλη Τερλέγκα στα Φιλιατρά

Συναυλία του Βασίλη Τερλέγκα στα Φιλιατρά

Μετά από την προγραμματισμένη για σήμερα εμφάνιση στη Γαστούνη, ο Βασίλης Τερλέγκας στις 12 Αυγούστου θα είναι στα Φιλιατρά, σε συναυλία στην κεντρική πλατεία που διοργανώνει η Κοινωφελής Επιχείρηση Παιδείας, Πολιτισμού, Αλληλεγγύης, Περιβάλλοντος Δήμου Τριφυλίας (Κ.Ε.Π.Π.Α.ΠΕ.ΔΗ.Τ.).

Σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της Κ.Ε.Π.Π.Α.ΠΕ.ΔΗ.Τ., την Τετάρτη 3 Αυγούστου, ελήφθη απόφαση έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος δαπάνης διοργάνωσης συναυλίας στις 12.8.2022 στα Φιλιατρά.

Στην απόφαση, που έλαβε αύξοντα αριθμό 71/2022 και δημοσιεύθηκε με ΑΔΑ: Ψ3ΥΛΟΚΕΝ-ΙΣΧ, αναγράφεται, μεταξύ άλλων, ότι «Η Κοιν. Επιχείρηση θα διοργανώσει συναυλία του καλλιτεχνικού σχήματος “ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΡΛΕΓΚΑΣ, ΣΑΣΥ ΤΣΕΝΤΟΥΡΟΥ” στις 12.08.2022 στην Πλατεία Φιλιατρών. Ο προϋπολογισμός δαπάνης της διοργάνωσης αφορά την αμοιβή του καλλιτεχνικού σχήματος μετά της ασφάλισης των (6) μουσικών, (3) τραγουδιστών και την ηχητική & φωτιστική κάλυψη της εκδήλωσης και ανέρχεται: Καθαρή αξία 8.064,52. Φ.Π.Α. 2.612,90. Σύνολο δαπάνης 10.000,00 €».


Του Ηλία Γιαννόπουλου