Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στο οδικό δίκτυο του Δήμου Καλαμάτας

Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στο οδικό δίκτυο του Δήμου Καλαμάτας

Σε εξέλιξη είναι η υλοποίηση του έργου «Τοποθέτηση χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας στο οδικό δίκτυο του Δήμου Καλαμάτας», σύμφωνα με τη μελέτη που είχε εκπονήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.

 Οι εργασίες αφορούν τοποθέτηση μονόπλευρων χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας, σε τμήματα δρόμων που παρατηρούνται έντονες επικλίσεις, απότομες εναλλαγές κατεύθυνσης, (καμπυλότητες) σε σημεία που η χάραξη των δρόμων βρίσκεται σε μικτή διατομή και η κατάντι παρειά τους εφάπτεται ή γειτνιάζει με γκρεμούς, σε γέφυρες και γενικά όπου υπάρχουν μεγάλες υψομετρικές διαφορές, κίνδυνος εκτροπής των οχημάτων που κινούνται στα όρια του οδοστρώματος, με πιθανή συνέπεια την πρόκληση σοβαρών ατυχημάτων.

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται επίσης, τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων και σιδηροσωλήνων γεφυρών σε τμήματα υφιστάμενων που παρατηρούνται κενά – ασυνέχεια αυτών και υπάρχει κίνδυνος πτώσεων, ενώ όπου κριθεί απαραίτητο, θα γίνουν παρεμβάσεις συντήρησης των υφιστάμενων μεταλλικών στηθαίων που χρήζουν παρεμβάσεων αποκατάστασης.

Παρεμβάσεις, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Δημήτρη Μαστραγγελόπουλο πραγματοποιούνται σε επιλεγμένα σημεία σε Μ. Μαντίνεια, Βέργα, Αντικάλαμο, Μικρομάνη, Ασπροπουλιά, Άρι, Άγριλο, Βελανιδιά, Πολιανή, Άμφεια, Σπερχογεία, Αλώνια, Ανεμόμυλο και σε σημεία της Καλαμάτας (Κουταλά, Καλλιθέα, Γιαννιτσάνικα), σύμφωνα με τη μελέτη του έργου.