7ο Πειραματικό Γυμνάσιο Καλαμάτας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή

7ο Πειραματικό Γυμνάσιο Καλαμάτας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή

Έξι θέσεις φοίτησης στη Α΄, μία θέση στη Β΄ και έντεκα θέσεις φοίτησης στη Γ΄ τάξη προκηρύσσονται για το σχολικό έτος 2022-2023 στο 7ο Πειραματικό Γυμνάσιο Καλαμάτας.

Για τη φοίτηση στις τάξεις αυτές θα διενεργηθεί κλήρωση την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου, την οποία θα διενεργήσει επιτροπή αποτελούμενη από τη διευθύντρια και δύο μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων, παρουσία εκπροσώπου του Συλλόγου Γονέων.

Αν οι υποψήφιοι είναι ίσοι ή λιγότεροι του αριθμού που προκηρύσσεται, αυτοδίκαια κατατάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.

Οι δε γονείς των μαθητών/τριών που ενδιαφέρονται για την εισαγωγή στο Πειραματικό Γυμνάσιο, μέσω της διαδικασίας κλήρωσης υποβάλλουν τη σχετική αίτηση έως και Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου, δια ζώσης στο 7ο Πειραματικό Γυμνάσιο Καλαμάτας, από 9.00 π.μ έως και 12.30 ή στα e-mail:

7gym.kalamatas@gmail.com ή mail@7gym-kalam.mes.sch.gr.