Ανάδειξη αναδόχου για την πλατεία 23ης Μαρτίου αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή

Ανάδειξη αναδόχου  για την πλατεία 23ης Μαρτίου αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή

Η εταιρεία “ΔΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΕ”, με έκπτωση 23,67%, αναδείχθηκε προσωρινή ανάδοχος του έργου με τίτλο “Αναδιάταξη – Αναδιοργάνωση Πλατείας 23ης Μαρτίου”, σύμφωνα με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμάτας, κατά τη διάρκεια της χθεσινής της συνεδρίασης. Ο δε προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 1.118.771, 62 ευρώ.

Το φυσικό αντικείμενο

Η περιοχή παρέμβασης βρίσκεται εντός των ορίων του Ιστορικού Κέντρου Καλαμάτας, το οποίο είναι μία από τις δύο περιοχές εστίασης της εγκεκριμένης ΣΒΑΑ του Δήμου Καλαμάτας.

Η προτεινόμενη πράξη ανάπλασης της οδού και της πλατείας 23ης Μαρτίου αποτελεί μία ολοκληρωμένη παρέμβαση λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης της ιστορικής και πολιτιστικής ταυτότητας του πολιτιστικού αποθέματος του Ιστορικού Κέντρου της πόλης.

Προς την κατεύθυνση αυτή δίδεται προτεραιότητα στην κίνηση των πεζών με την αύξηση της επιφάνειας της πλατείας και των πεζοδρομίων της 23ης Μαρτίου, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα φιλικό περιβάλλον για τους κατοίκους και τους πολυάριθμους επισκέπτες.

Στο νέο προστιθέμενο χώρο της πλατείας 23ης Μαρτίου γίνεται εκ νέου χωροθέτηση των προτομών των ηρώων της Επανάστασης του 1821 στην υφιστάμενη βάση τους, οι οποίες βρίσκονται στη νησίδα ανάμεσα στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Η τοποθέτηση και ο προσανατολισμός των προτομών γίνεται λαμβάνοντας υπόψη την άφιξη των συγκεκριμένων προσώπων κατά την τελετή αναπαράστασης της 23ης Μαρτίου.

Ειδικότερα με την προτεινόμενη παρέμβαση μειώνεται το διαθέσιμο οδόστρωμα κίνησης των οχημάτων επί της οδού Σταδίου, από την οδό Νέδοντος έως τον κυκλικό κόμβο με την οδό Υπαπαντής και επιτυγχάνεται:

α) αύξηση του πλάτους των πεζοδρομίων εκατέρωθεν του δρόμου από τα 2,50 μ. στα 6,00 μ. και προστίθενται διαβάσεις πεζών. Ταυτόχρονα, συνεχίζεται το δίκτυο όδευσης τυφλών από την οδό Αριστομένους επεκτεινόμενο προς την οδό 23ης Μαρτίου (τοποθετείται εντός των στοών) και β) αύξηση της πλατείας 23ης Μαρτίου κατά περίπου 1,0 στρέμμα.

Επιπρόσθετα μέσω της πράξης: Τοποθετούνται καθιστικά τόσο στην πλατεία όσο και στα πεζοδρόμια. Εξασφαλίζεται η σωστή σήμανση για την κυκλοφορία των αυτοκινήτων και των πεζών. 

Γίνεται νέα διαμόρφωση της φύτευσης με διατήρηση κάποιων υφιστάμενων δέντρων, φύτευση νέων δέντρων για σκίαση στους χώρους καθιστικών, φύτευση θάμνων και εγκατάσταση χλοοτάπητα.

Επίσης, σχεδιάζονται νέα μικρά παρτέρια στα πεζοδρόμια.

Κατασκευάζεται δίκτυο άρδευσης. Τοποθετούνται κάδοι μικροαπορριμμάτων χωρητικότητας 80 λίτρων. Τοποθετούνται φωτιστικά τεχνολογίας Led ισχύος 43W και ισχύος 47W. Λοιπές εργασίες τροποποίησης/ αντικατάστασης υπόγειων δικτύων υποδομών (ύδρευσης, αποχέτευσης) και έργων απορροής ομβρίων υδάτων της περιοχής.