Χρειάζονται κι άλλοι κάδοι

Χρειάζονται κι άλλοι κάδοι

Όλη αυτή την περίοδο οι υπηρεσίες στο Διοικητήριο κάνουν εκκαθαρίσεις εν όψει της τελικής μετακόμισής τους, για να γίνει η ανακαίνιση του κτηρίου.

Κατά συνέπεια, προκύπτουν πολλά άχρηστα αντικείμενα και, κυρίως, χαρτιά.

Μήπως από το Δήμο να τοποθετούνταν κι άλλοι κάδοι ανακύκλωσης στο Διοικητήριο, προκειμένου να μην υπάρχει αυτή η εικόνα καθημερινά;
Β.Β.