Διαδρομή περιήγησης για ΑμεΑ στο Κάστρο της Μεθώνης

Διαδρομή περιήγησης για  ΑμεΑ στο Κάστρο της Μεθώνης

Διαδρομή περιήγησης για ΑμεΑ στο Κάστρο Μεθώνης εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και τις προηγούμενες μέρες το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Aρχαιοτήτων του υπουργείου Πολιτισμού ενέκρινε την αρχιτεκτονική μελέτη.

Μάλιστα, από το υπουργείο, παράλληλα με την έγκριση, ζητείται: 

-Να εξεταστεί η δυνατότητα επέκτασης της διαδρομής και νότια της πύλης του Αγίου Μάρκου, δημιουργώντας πλάτωμα -εξέδρα για στάση- θέαση, καθώς και για αναστροφή του αμαξιδίου

-Να συνταχθεί τεχνική έκθεση για την κατάσταση διατήρησης των πυλών από όπου διέρχεται η διαδρομή ΑμεΑ και να υποβληθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού για έλεγχο.

-Να εξεταστεί η δυνατότητα επέκτασης της αρχιτεκτονικής μελέτης, ώστε να συμπεριληφθεί και η διαμόρφωση της διαδρομής από το χώρο στάθμευσης (parking) πλησίον της πύλης εισόδου μέχρι τη γέφυρα, προκειμένου να είναι ολοκληρωμένος στο σύνολο του αρχαιολογικού χώρου ο σχεδιασμός προσπέλασης ΑμεΑ στο Κάστρο

-Για το τμήμα της διαδρομής από την ενδιάμεση πύλη έως την πύλη του νότιου περιβόλου ο διάδρομος κίνησης να μην τοποθετηθεί αξονικά, αλλά κατά μήκος και πλησίον του τείχους

-Για το τμήμα της διαδρομής στην περιοχή «Πλατείας των όπλων», δηλαδή από την πύλη του νότιου περιβόλου έως την πύλη της ακρόπολης, να επιλεγεί η εναλλακτική πρόταση που προβλέπει κατασκευή μεταλλικού διαδρόμου με αναβατόριο.