Διεύθυνση Αγροτικής Μεσσηνίας: Προσοχή λόγω αυξημένου δακοπληθυσμού σε ορισμένες περιοχές

Διεύθυνση Αγροτικής Μεσσηνίας: Προσοχή λόγω αυξημένου δακοπληθυσμού σε ορισμένες περιοχές

Σε ενημέρωση για το πρόγραμμα δακοκτονίας προβαίνει με ανακοίνωσή της η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Μεσσηνίας, σημειώνοντας πως συνεχίζεται η εφαρμογή με την ολοκλήρωση του δεύτερου και την εξέλιξη του 3ου δολωματικού ψεκασμού σε αρκετές Τοπικές Κοινότητες.

«Δοθέντος», όπως επισημαίνεται, «ότι τις τελευταίες μέρες, λόγω και των ευνοϊκών καιρικών συνθηκών που επικρατούν για την ανάπτυξη του δάκου, παρατηρήθηκε αυξημένος δακοπληθυσμός σε ορισμένες Τοπικές Κοινότητες, η υπηρεσία καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια για την όσο το δυνατό καλύτερη εφαρμογή του προγράμματος.

Παρόλα αυτά καλούνται οι παραγωγοί να μην εφησυχάζουν, να παρακολουθούν τις καλλιέργειές τους και να συνεργάζονται με τους υπευθύνους του προγράμματος δακοκτονίας και με τους επιβλέποντες γεωπόνους, ώστε σε περίπτωση που αυτό απαιτηθεί να προβούν και σε ιδιωτικές επεμβάσεις πάντα με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και ακολουθώντας τα αναγραφόμενα στην ετικέτα των χρησιμοποιούμενων εντομοκτόνων και τη σχετική νομοθεσία που αφορά στη χρήση γεωργικών φαρμάκων.

Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπονται οι ψεκασμοί κάλυψης για την αντιμετώπιση του δάκου σε ελαιώνες ο ελαιόκαρπος των οποίων προορίζεται για παραγωγή ΠΟΠ ελαιολάδου».