Δυο απορριμματοφόρα και ένα σάρωθρο πέρασαν στην κυριότητά του Δήμου Καλαμάτας

Δυο απορριμματοφόρα και ένα  σάρωθρο πέρασαν στην κυριότητά του Δήμου Καλαμάτας

Στην κυριότητα του Δήμου Καλαμάτας, με αντίτιμο ύψους ενός ευρώ, περιήλθαν μετά την αποπληρωμή των μισθωμάτων τους, διάρκειας 5 ετών, δύο απορριμματοφόρα οχήματα και ένα σάρωθρο. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετέβη προχθές στην Αθήνα ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος.

Πρόκειται για ένα απορριμματοφόρο τύπου πρέσας με χωρητικότητα 16 κυβικά μέτρα, ένα απορριμματοφόρο με τα ίδια χαρακτηριστικά εξοπλισμένο και με γερανό οροφής για υπόγειους κάδους, καθώς και ένα αναρροφητικό σάρωθρο χωρητικότητας 4 κυβικών μέτρων.

Η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία Α. Καούσης ΑΕ, κατόπιν διαγωνισμού, προέβλεπε την προμήθεια των οχημάτων μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης διάρκειας 5 ετών και ύψους 562.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ 24%.