Εκλογές στο νοσοκομείο για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων

Εκλογές στο νοσοκομείο για  την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων

Εκλογές προκηρύσσονται στο Νοσοκομείο Μεσσηνίας για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων του Ιατρικού και Λοιπού Προσωπικού Εργαζομένων στο Δ.Σ. του ιδρύματος (Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας και Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας).

Οι εκλογές θα γίνουν στις 17 Οκτωβρίου, ημέρα Δευτέρα (8.00 – 17.00), για την ανάδειξη αιρετών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο ως εξής:

-Ενός εκπροσώπου των ιατρών που υπηρετούν στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας, ήτοι Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας, Αποκεντρωμένη Νοσηλευτική Μονάδα Πύλου, Κέντρο Ψυχικής Υγείας και Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας, ο οποίος εκλέγεται μαζί με τον αναπληρωτή του από τους γιατρούς ΕΣΥ, τους επικουρικούς ιατρούς και όλους τους ειδικευόμενους γιατρούς που υπηρετούν στο νοσοκομείο

-Ενός εκπροσώπου του λοιπού (πλην των ιατρών) προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας, ήτοι Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας, Αποκεντρωμένης Νοσηλευτικής Μονάδας Πύλου, Κέντρου Ψυχικής Υγείας, Κ.Ε.Φ.Ι.Α.Π, Ξενώνα «Η ΚΙΒΩΤΟΣ», Δ.Ι.Ε.Κ Β. Νοσηλευτών Γενικής Νοσηλείας και Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας, ο οποίος εκλέγεται μαζί με τον αναπληρωτή του, από τους εργαζομένους όλων των κλάδων (πλην ιατρών) που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας στο νοσοκομείο και στις μονάδες περιοχής ευθύνης του.

Η υποβολή υποψηφιοτήτων για εκπροσώπους και μέλη εφορευτικής επιτροπής μπορεί να γίνει μέχρι και την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου.

Δε συμμετέχουν στις εκλογές οι εργαζόμενοι που έχουν προσληφθεί προσωρινά σε αναπλήρωση υπαλλήλων που απουσιάζουν και όσοι έχουν τεθεί σε αργία ή διαθεσιμότητα.