Εγγραφές για τα νέα βρεφικά τμήματα του Δήμου Καλαμάτας

Εγγραφές για τα νέα βρεφικά τμήματα του Δήμου Καλαμάτας

Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοίνωσε ότι δημιουργήθηκαν και πρόκειται να λειτουργήσουν δύο νέα βρεφικά τμήματα στους παιδικούς σταθμούς του.

Στο Δ’ ΔΒΝΣ θα φιλοξενηθούν βρέφη ηλιακής κατηγορίας από έξι (6) έως δεκαοκτώ (18) μηνών και στο Ζ’ ΔΒΝΣ βρέφη ηλιακής κατηγορίας από δεκαοκτώ μηνών έως δυόμισι ετών.

Για το Ζ’ ΔΒΝΣ τα επιτυχόντα βρέφη θα επιλεγούν από τα επιλαχόντα βρέφη όλων των βρεφονηπιακών σταθμών μετά τη συνολική ανακατάταξή τους.

Για το Δ’ ΔΒΝΣ οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις έως και την Παρασκευή 23/9 και ώρα 15.00.

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά διατίθενται στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας (www.kalamata.gr) και θα υποβάλλονται μόνο μέσω του πληροφοριακού συστήματος ikinder (https://kalamata.ikinder.gr/).