Ιδρύθηκε Σύλλογος Εστίασης Μεσσηνίας -Κάλεσμα σε επαγγελματίες και φορείς

Ιδρύθηκε Σύλλογος Εστίασης  Μεσσηνίας -Κάλεσμα σε επαγγελματίες και φορείς

Ιδρύθηκε με όλες τις νόμιμες διαδικασίες, όπως ανακοινώθηκε από τον ίδιο το Σύλλογο, ο «Σύλλογος Εστίασης Μεσσηνίας (Σ.Ε.Μ.).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο εν λόγω σύλλογος αποτελεί πρωτοβάθμια επαγγελματική οργάνωση των επιχειρήσεων εστίασης της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας με έδρα στην οδό Φραντζή 6, Καλαμάτα (2ος ορ.) και συστήθηκε με την απόφαση αναγνώρισης – διαταγή υπ. αριθμ. 65/2022 του Ειρηνοδικείου Καλαμάτας και καταγράφηκε στα βιβλία καταχωρήσεως αναγνωρισμένων σωματείων με αριθμό Μητρώου 1.581.

Σκοποί
Υπογραμμίζεται ότι η ίδρυση του συλλόγου αποτελεί καρπό μιας συλλογικής προσπάθειας 62 επιχειρήσεων / ιδρυτικών μελών του κλάδου της εστίασης από όλους τους Δήμους της Μεσσηνίας και έχει ως σκοπό την κατοχύρωση, διαφύλαξη, μελέτη, προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών, και επαγγελματικών συμφερόντων του κλάδου της εστίασης, πάντα στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.

Για την εκπλήρωση των σκοπών του, ο Σ.Ε.Μ. αναμένεται να ενεργοποιήσει μια σειρά δράσεων και πρωτοβουλιών που θα συμβάλλουν εποικοδομητικά στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων του κλάδου, όπως ενδεικτικά:

-Στήριξη των τοπικών προϊόντων και της υψηλής διατροφικής τους αξίας και σύνδεσή τους με τον τουρισμό, ώστε να αναδειχθεί η Μεσσηνία σε έναν κορυφαίο γαστρονομικό προορισμό, συμβάλλοντας έτσι στην τόνωση της τουριστικής κίνησης, με οφέλη τόσο για την τοπική οικονομία όσο και για την κοινωνία

-Επιμόρφωση και κατάρτιση τόσο των επιχειρήσεων όσο και των εργαζομένων της εστίασης

-Υιοθέτηση ενεργειών και βέλτιστων πρακτικών για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των επιχειρήσεων στον κλάδο της εστίασης.

Κάλεσμα
Με την ανακοίνωσή τους απευθύνουν κάλεσμα συμμετοχής προς όλους τους επαγγελματίες του κλάδου που δραστηριοποιούνται στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, καθώς και προς όλους τους φορείς της περιοχής, κι όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, προσβλέπουν στη συνεργασία τους, πάντα σε κλίμα αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας.

Η επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου είναι https://messinia-sem.gr/, αλλά ακόμα δεν υπάρχουν πληροφορίες ούτε στο site για τον πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.
Β.Β.