ΙΕΚ Τουρισμού Πελοποννήσου με έδρα το Άργος

ΙΕΚ Τουρισμού Πελοποννήσου με έδρα το Άργος

Η KYA για τη μετατροπή των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, αρμοδιότητας υπουργείου Τουρισμού, σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης Τουρισμού του Ν. 4763/2020, υπογράφηκε αυτές τις μέρες.

Στόχος της απόφασης είναι η ενίσχυση της τουριστικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, επανιδρύοντας τα δημόσια ΙΕΚ Τουρισμού σε περιφερειακό επίπεδο.

Η Μεσσηνία για άλλη μια φορά μένει εκτός του σχεδιασμού για την τουριστική επαγγελματική εκπαίδευση, αφού σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση, το ΙΕΚ Τουρισμού Πελοποννήσου θα έχει έδρα το Άργος.
Β.Β.