Κατατέθηκαν δύο ακόμα έργα ύδρευσης για αναβάθμιση υπηρεσιών

Κατατέθηκαν δύο ακόμα έργα ύδρευσης για αναβάθμιση υπηρεσιών

Για την επίσκεψή του στην Αθήνα, με σκοπό την κατάθεση προτάσεων προς αξιολόγηση και χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενημέρωσε χθες το πρωί ο δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε, αλλά και κοινοποιήθηκαν σε ανακοίνωση για την επίσκεψη στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προσθέτοντας δύο ακόμα στα υπόλοιπα 21 έργα που έχει καταθέσει προς αξιολόγηση αυτό το διάστημα, ο Δήμος Καλαμάτας κατέθεσε προχθές ολοκληρωμένη πρόταση με δύο υποέργα για την αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης, προϋπολογισμού περίπου 18,9 εκ. ευρώ.

Αναλυτικά, τα δύο αυτά υποέργα αφορούν στην «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης στη Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας, Δ’ Φάση», αξίας 3,4 εκ. ευρώ και «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αυτόματης ανάγνωσης ενδείξεων ψηφιακών υδρομετρητών της ΔΕΥΑ Καλαμάτας», αξίας 15,5 εκ. ευρώ, στο πλαίσιο της Πράσινης Μετάβασης του Ταμείου Ανάκαμψης.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, τα έργα εφόσον αξιολογηθούν θετικά από το αρμόδιο υπουργείο, θα περιλαμβάνουν:

• Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης στη Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας Δ’ Φάση

Το προτεινόμενο υποέργο αφορά στην αντικατάσταση παλαιών αγωγών από PVC που παρουσιάζουν συχνές βλάβες στη Δ.Κ. Καλαμάτας και τμήματος των πεπαλαιωμένων χυτοσιδηρών σωλήνων στο κέντρο της πόλης.

Επίσης, περιλαμβάνονται οι μεταφορές των παροχών ύδρευσης από τα παλαιά στα νέα δίκτυα και όλες οι συνδεσμολογίες για τη σωστή λειτουργία των νέων δικτύων.

Οι προτεινόμενοι αγωγοί προβλέπεται να κατασκευαστούν από σωλήνες πολυαιθυλενίου 10 atm.

Το συνολικό μήκος του προς αντικατάσταση δικτύου ανέρχεται σε 26.150,00 μ.

• Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αυτόματης ανάγνωσης ενδείξεων ψηφιακών υδρομετρητών της ΔΕΥΑ Καλαμάτας

Το προτεινόμενο υποέργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών υδρομέτρων με στόχο τον πληρέστερο έλεγχο της ποσότητας του ύδατος που καταναλώνεται. Επιπλέον και συμπληρωματικά, με την εξυγίανση των φρεατίων των υδρομέτρων θα αντιμετωπιστούν ζητήματα μικροδιαρροών και μικροεμφράξεων που παρουσιάζονται στα υφιστάμενα υδρόμετρα.

Αποτέλεσμα των ανωτέρω θα είναι η εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση στη Δ.Ε. Καλαμάτας.

Συγκεκριμένα, η προτεινόμενη πράξη προβλέπει την:

-Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 47.500 Ψηφιακών Υδρομετρητών (ΨΥ) διατομών DN15 και DN20 με ενσωματωμένη τηλεμετρική διάταξη επικοινωνίας και παρελκόμενο υδραυλικό εξοπλισμό σύνδεσης, οι οποίοι θα εγκατασταθούν σε υφιστάμενες υδατοπαροχές του δικτύου ύδρευσης

-Εξυγίανση Φρεατίων Τοποθέτησης Ψηφιακών Υδρομετρητών (ΨΥ)

-Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία σταθερού δικτύου επικοινωνίας (ΣΔΕ) αποτελούμενο από ασύρματους αναμεταδότες και συγκεντρωτές δεδομένων οι οποίοι θα εγκατασταθούν σε κατάλληλες θέσης για την αναμετάδοση και συγκέντρωση δεδομένων από τους ψηφιακούς υδρομετρητές

-Προμήθεια Φορητών Σταθμών Ελέγχου (ΦΣΕ) με σκοπό τη λήψη δεδομένων από τους ψηφιακούς υδρομετρητές, τον εντοπισμό των διαρροών και τον έλεγχο ποιότητας του παρεχόμενου νερού

-Προμήθεια και εγκατάσταση πρόσθετων λογισμικών και εφαρμογών, που αφορά στην επέκταση του υφιστάμενου Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ) με σκοπό την ενσωμάτωση των δεδομένων των ψηφιακών υδρομετρητών και των καταγραφικών θορύβου στην υφιστάμενη βάση

-Υπηρεσίες εκπαίδευσης, τεκμηρίωσης, δοκιμαστικής και εγγυημένης λειτουργίας

Η ευρύτερη πλατφόρμα επικοινωνίας αποτελείται από αναμεταδότες και συγκεντρωτές που είναι απαραίτητοι για τη μετάδοση των δεδομένων καταμέτρησης από τους χώρους εγκατάστασης των υδρομετρητών προς την ψηφιακή πλατφόρμα.

Λόγω του απαιτούμενου πλήθους και της πυκνότητας, οι αναμεταδότες θα πρέπει να είναι μικρού μεγέθους, αυτόνομοι ενέργειας, τροφοδοτούμενοι από μπαταρία και η εγκατάστασή τους θα γίνεται με εύκολο τρόπο.

Οι συγκεντρωτές δεδομένων θα τροφοδοτούνται από ρεύμα και η επικοινωνία με την ψηφιακή πλατφόρμα θα γίνεται μέσω πολλαπλών επιλογών επικοινωνίας.

Η συχνότητα λειτουργίας του επικοινωνιακού δικτύου θα είναι ελεύθερη, δε θα απαιτεί άδεια και θα είναι ευρέως διαδιδομένη, με δυνατότητα διασύνδεσης διάφορων άλλων τύπων των αισθητηρίων, μετρητών ή συσκευών.

Χρ.Μ.