Καθαρά τα νερά κολύμβησης στην Καλαμάτα και το Σεπτέμβριο

Καθαρά τα νερά κολύμβησης  στην Καλαμάτα και το Σεπτέμβριο

Κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου η ΔΕΥΑ Καλαμάτας πραγματοποιεί ελέγχους στη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητάς της (από την πίστα καρτ στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας μέχρι τη Μικρή Μαντίνεια).

Κατά τη μέτρηση του Σεπτεμβρίου (ημερομηνία δειγματοληψίας 12/9/2022) διαπιστώθηκε από τα ευρήματα των αναλύσεων δειγμάτων, που ελήφθησαν από 15 σημεία, ότι τα νερά κολύμβησης στην περιοχή του Δήμου Καλαμάτας είναι εξαιρετικής ποιότητας.

Οι δε τιμές βρίσκονται πολύ κάτω από τα όρια, όπως φαίνεται και από σχετικό πίνακα που έδωσε στη δημοσιότητα η δημοτική επιχείρηση.