Κινητή μονάδα ψυχικής υγείας κατ’ οίκον νοσηλείας ξεκινά από το Νοσοκομείο Καλαμάτας

Κινητή μονάδα ψυχικής  υγείας κατ’ οίκον νοσηλείας ξεκινά από το Νοσοκομείο Καλαμάτας

Άμεσα και μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσει η λειτουργία από το Νοσοκομείο Καλαμάτας της κινητής μονάδας ψυχικής υγείας κατ’ οίκον νοσηλείας στο πλαίσιο της πράξης «Ανάπτυξη υπηρεσιών ολοκληρωμένης κοινοτικής θεραπείας και υπηρεσιών κατ’ οίκον νοσηλείας».

Η μονάδα θα έχει ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε ψυχικά ασθενείς, ενήλικες, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρίες και άλλα, τα οποία ενώ διαβιούν στο κοινωνικό τους περιβάλλον, χρειάζονται ιδιαίτερη υποστήριξη και φροντίδα, καθώς είτε δεν εξυπηρετούνται πλήρως από το υφιστάμενο πλαίσιο υγείας και πρόνοιας, είτε διαβιούν μοναχικά ή είναι εγκαταλελειμμένα, είτε δεν έχουν επαρκείς οικονομικούς πόρους.

Για 18 μήνες
Ιδιαίτερα στην εποχή που διανύουμε με τα προβλήματα που υπάρχουν, οι υπηρεσίες που θα προσφέρονται από τη μονάδα αυτή θα είναι πολύτιμες, ενώ θα υπάρχει συνεργασία και με τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων του νομού.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και έχει διάρκεια 18 μήνες, στόχος όμως είναι να συνεχισθεί η λειτουργία της μονάδας και μετά.

Το πρόβλημα, βέβαια, είναι η απασχόληση ψυχιάτρου, που φαίνεται να είναι μια δυσεύρετη ειδικότητα για το Νοσοκομείο Καλαμάτας, ενώ και στο διαγωνισμό που έγινε δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από κανέναν. Ωστόσο, το θέμα απασχόλησε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του νοσοκομείου για τη λειτουργία της μονάδας και δόθηκε λύση.

Ο δε συνολικός προϋπολογισμός του έργου για το Νοσοκομείο Καλαμάτας είναι 149.719,24 ευρώ.

Προσελήφθη προσωπικό
Όπως αναφέρεται στην απόφαση του Δ.Σ., έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες πρόσληψης με διαδικασίες ΑΣΕΠ του προσωπικού της κινητής μονάδας, καθώς και οι σχετικοί έλεγχοι, και άμεσα υπογράφονται οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας 12 μηνών με το προσωπικό που θα στελεχώσει την κινητή μονάδα και συγκεκριμένα με έναν ψυχολόγο ΠΕ, έναν κοινωνικό λειτουργό ΤΕ και μια επισκέπτρια Υγείας ΤΕ.

Όσο αφορά στην πρόσληψη ενός ιατρού ψυχιάτρου, η προκήρυξη της θέσης απέβη άγονη, καθώς δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον. Ήδη το νοσοκομείο έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την επανάληψη της διαδικασίας και αναμένεται έγκριση του ΑΣΕΠ για την επαναπροκήρυξη της θέσης.

Προκειμένου, όμως, να μην καθυστερήσει άλλο και να ξεκινήσει τη λειτουργία της η κινητή μονάδα κατ’ οίκον νοσηλείας αποφασίσθηκε προσωρινά και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης ιατρού ψυχιάτρου να συμμετέχει στην επιστημονική ομάδα ο διευθυντής του Ψυχιατρικού Τμήματος της Ν.Μ. Καλαμάτας, Βίκτωρ Λαζάρου.

Άγονος απέβη και ο διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών ενοικίασης επιβατικού οχήματος για την κάλυψη των αναγκών της κινητής μονάδας και αποφασίσθηκε να χρησιμοποιηθεί υπηρεσιακό όχημα του νοσοκομείου.

Της Βίκυς Βετουλάκη